Wereldwijd migratieakkoord: start van de onderhandelingen

global-compact-zero-draft

Op 20 februari starten in New York de eerste VN-onderhandelingen over een internationaal migratieakkoord. Op 11 december 2018 moeten die in Marrakesh leiden tot de goedkeuring van 'The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration'. Startschot van de gesprekken is de zero draft die Zwitserland en Mexico opmaakten, zij begeleiden mee het onderhandelingsproces. Wij onthalen, samen met tal van andere Belgische en internationale middenveldorganisaties, de zero draft positief. We vragen ons land een ambitieus akkoord te verdedigen.

Migratie: bron van innovatie en duurzame ontwikkeling

De zero draft bevat een opvallend positief discours over migratie. De tekst bevestigt dat migratie bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van zowel herkomst- als bestemmingslanden. Migratie wordt naar voor geschoven als een legitieme adaptatiestrategie bij klimaatverandering, natuurrampen en andere noodsituaties. De rechten van migranten (ongeacht hun status), de aandacht voor gender en 'het belang van het kind' zijn een rode draad doorheen de tekst.

De doelstellingen

De zero draft bevat 22 concrete doelstellingen. Daarvan zijn er verschillende ook erg relevant voor het Belgische en Europese migratiebeleid. Zo wijst het op het belang van reddingsmissies. Landen mogen humanitaire hulp aan migranten niet criminaliseren en dienen zich te onthouden van push-backs (mensen onderscheppen en meteen terugsturen). We uitten eerder onze bezorgdheden over de Europese ondersteuning van de Libische kustwacht.

Verder roept de zero draft op om ervoor te zorgen dat beleidsmaatregelen de risico's voor migranten niet vergroten. Ook hier wees 11.11.11 al meermaals op de nefaste gevolgen van Europese maatregelen tegen 'irreguliere' migratie in landen als Niger.

Daarnaast pleit de zero draft voor het openen van nieuwe kanalen voor zowel hoog-, midden- als laaggeschoolde arbeidsmigratie.

We onderschrijven tenslotte de doelstelling van het stopzetten van detentie van kinderen. In België loopt op dit moment een campagne tegen de bouw van een nieuw gesloten centrum voor kinderen. Die wordt gesteund door meer dan 125 organisaties.

De implementatie

De doelstellingen in de zero draft zijn sterk uitgewerkt. Maar hoe ze precies uitgevoerd en opgevolgd worden, is niet duidelijk.

Omdat dit akkoord niet-bindend is, is het slagen sterk afhankelijk- van de goodwill van de landen die het ondertekenen. Alles staat of valt met een goed mechanisme dat de vooruit- of achteruitgang op de verschillende doelstellingen meetbaar maakt. Dat maakt het mogelijk om het akkoord op te volgen en druk op de landen uit te oefenen.

We vragen dat men duidelijke indicatoren uitwerkt. Zoals dat ook in het 2030 kader voor Duurzame Ontwikkeling (de SDG's) het geval is. In de Global Compact dient minstens het engagement opgenomen te worden om op korte termijn concrete indicatoren uit te werken.

De onderhandelingen

De onderhandelingen zullen, gezien het huidige politieke klimaat, niet gemakkelijk verlopen. Getuige daarvan de terugtrekking van de Verenigde Staten nog voor de eerste draft naar buiten kwam en het dreigement van Hongarije om hetzelfde te doen.

Het wegvallen van de VS biedt een opportuniteit voor de EU om leiderschap op te nemen en een belangrijke rol spelen in het onderhandelingsproces. Maar door de interne verdeeldheid en het zwakke Europese track record van de voorbije jaren zal dat echter niet eenvoudig worden.

11.11.11 volgt de onderhandelingen, samen met een brede coalitie aan organisaties, op de voet en moedigt België aan om een voortrekkersrol te spelen.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels