Actief in de Noord-Zuidraad

Actief in de Noord-Zuidraad

Heb je interesse in het Noord-Zuidbeleid van je gemeente? Wil je dat mee vormgeven? Wil je ook je stem laten horen over beslissingen van de gemeente die een invloed hebben op het Zuiden? Wil je meewerken aan de campagne Fair Trade Gemeente of andere acties? Dan is de lokale Noord-Zuidraad iets voor jou.

Wat?

Je volgt het Noord-Zuidbeleid van je gemeente op en verdedigt daarin de belangen van het Zuiden en van de brede Noord-Zuidbeweging.


Dat kan verschillende vormen aannemen: adviezen formuleren, (in)formeel gesprek met schepen, (ludieke) acties naar de gemeenteraad en pers, en daarnaast vooral ook veel leuke Noord-Zuidmomenten in de gemeente organiseren om het draagvlak vergroten.

Tijd?

Afhankelijk van de Noord-Zuidraad in jouw gemeente.
Meestal komt die een paar keer per jaar samen. Mogelijks zijn er ook (tijdelijke) werkgroepen of projecten waarin je je kan engageren.

Wat mag je verwachten?

  • Je kan rekenen op individuele begeleiding (mét good practices en vorming op maat), regionale vorming en uitwisseling met andere Noord-Zuidraden, allerlei handige publicaties en tips en tricks.
  • In je gemeente: meer aandacht voor Noord-Zuid in beleidsbeslissingen, een groter politiek draagvlak en een bredere betrokkenheid van de bevolking.

GROS wietrektermeeaandekarGa voluit voor een lokaal Noord-Zuiddbeleid

Het '11.11.11 GROS-team' ondersteunt de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), schepen en ambtenaar om in elke gemeente een degelijk en dynamisch noord-zuidbeleid uit te bouwen.

Ik doe mee in de Noord-Zuidraad

Voornaam *
Gelieve je voornaam in te vullen
Familienaam *
Gelieve je familienaam in te vullen
Postcode *
Gelieve je postcode in te vullen
Woonplaats *
Gelieve je gemeente in te vullen
E-mailadres *
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
Telefoon *
Ongeldige invoer
Geboortejaar *
Gelieve je geboortejaar in te vullen
Opmerking
Ongeldige invoer
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel

 

Deel dit artikel