1000 grootste Belgische ondernemingen en vennootschapen hebben meer te vieren dan Valentijn


Elk jaar in de maand juni pakt PricewaterhouseCoopers (PWC) uit met een Tax Freedom Day. Dat is de dag vanaf wanneer de Belgische belastingbetaler voor zichzelf begint te werken. Maar dit beeld klopt niet! Werknemers worden een stuk zwaarder belast dan vennootschappen en vermogens.


Tax Justice DayHet Financieel Actie Netwerk (FAN) organiseert op dinsdag 14 februari 2012 de allereerste editie van de 'Tax Justice Day voor de bedrijven en vennootschappen'. Het FAN wil zo weerwerk bieden aan iedereen die pleit voor minder inkomsten voor de overheid.14 februari: Tax Freedom Day voor de grote bedrijven en vennootschappen


Eric Goeman, coördinator van het Financiëel Actienetwerk (FAN), organisator van de Tax Justice Day, schreef een bijdrage voor De Wereld Morgen.

"Als ik de verschillende denkpistes bekijk die circuleren in het kader van de lopende regeringsonderhandelingen, kunnen we ons toch de vraag stellen of we niet op weg zijn om het zwaarst belaste land ter wereld te worden", zei Frank Dierckx van PwC Tax Consultants in augustus 2011.

In 2011 kwamen zowel de PVDA (Marco Van Hees) als Trends, een politieke partij en een weekblad die ideologisch hemelsbreed van elkaar verschillen, tot bijna gelijklopende, maar vooral onthutsende vaststellingen na onderzoek van de betaalde belastingen door de grootste ondernemingen:

De duizend Belgische vennootschappen met de hoogste winsten werden vorig jaar belast tegen een gemiddeld tarief van 5,73 procent, zo berekende de PVDA.

Onderzoeker Marco Van Hees selecteerde de duizend vennootschappen die vorig jaar de meeste winst maakten en keek hoeveel belastingen die betaalden.
De totale winst van die duizend vennootschappen bedroeg 57 miljard euro. Maar ze betaalden daarop allemaal samen slechts 3,3 miljard euro aan belastingen: een tarief van gemiddeld 5,73 procent. (Lees het rapport van Marco Van Hees hier).

Bedrijven met grote winsten moeten in België uiteindelijk nauwelijks vennootschapsbelastingen betalen. Bij kleinere ondernemingen is dat daarentegen het omgekeerde. Dat blijkt uit een onderzoek dat door het weekblad Trends werd uitgevoerd.

Er wordt daarbij opgemerkt dat ExxonMobil tijdens de tweede helft van het voorbije decennium een winst van 19,5 miljard euro liet optekenen, maar daarop slechts 2,1 miljoen euro belastingen diende te betalen. Dat betekent een heffing van amper 0,01 procent.

Ook de bedrijven zijn afhankelijk van goede publieke diensten en de groei van publieke investeringen. Wanneer zij de creatiefste wegen blijven bewandelen om zo weinig mogelijk bij te dragen aan de overheidsfinanciën, graven ze zelf een weg naar een diepere economische crisis.

Lees de volledige bijdrage van Eric Goeman (De Wereld Morgen, 8 februari 2012)De onzin van 'Tax Freedom Day'

In mei vorig jaar schreef Dirk Vandermaelen, belanstingspecialist van de Sp-a een opinie over de onzin van 'Tax Freedom Day' voor De Wereld Morgen.

Vandaag is het 'Tax Freedom Day' of fiscale bevrijdingsdag. De boodschap die PricewaterhouseCoopers uitstuurt is duidelijk. Alles wat we vanaf vandaag verdienen is voor onze eigen portemonnee. Wat we tot gisteren hebben verdiend werd in beslag genomen. Het spreekt dan ook vanzelf dat hoe vroeger de fiscale bevrijdingsdag valt hoe beter.

Het idee van een 'Tax Freedom Day' impliceert dat de overheid, door zowat de helft van ons inkomen uit onze zakken te slaan, een fenomenale verarming van haar bevolking veroorzaakt en dat onze fiscale en sociale bijdragen verdwijnen in een groot zwart gat. Dat is natuurlijk niet zo. Ze gaan naar pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs, kinderbijslag, politie, justitie, brandweer, openbaar vervoer, bibliotheken, parken, zwembaden, autowegen en fietspaden, om maar enkele zaken te noemen.

In tegenstelling tot waar PwC op aanstuurt, dragen die gemeenschapsvoorzieningen en sociale verzekering wel bij aan onze levenskwaliteit en onze echte koopkracht. Een voorbeeld. Indien we de werkelijke kost zouden moeten betalen dan zou ons dat per kind dat het traject van kleuterklas tot universiteit doorloopt 100.000 euro meer kosten. Voor een ziekenhuisverblijf betaalt een patiënt gemiddeld 411 euro, terwijl de werkelijke kost bijna het tienvoudige bedraagt.

Lees de volledige bijdrage van Dirk Vandermaelen, De onzin van Tax Freedom Day (De Wereld Morgen, 8 juni 2011)
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel