11.11.11 licht Belgisch Syriëbeleid opnieuw door

Goede punten voor humanitaire hulp, onvoldoende voor politieke en stabiliserende actie

11.11.11 vindt het een goede zaak dat de Belgische regering dit jaar 26 miljoen euro uittrekt voor humanitaire steun aan de Syrische regio. Op het vlak van politieke inspanningen, concrete steun aan de Syrische civiele maatschappij en het steunen van de veerkracht van de Syrische bevolking zou België echter meer daadkracht kunnen tonen.

Tenslotte was ons land de afgelopen jaren te veel gefocust op het bombarderen van doelwitten in de strijd tegen IS. Dat gebeurde op een alles behalve transparante manier waarbij bijvoorbeeld zeer weinig geweten is over het aantal burgerslachtoffers.

Samen met een aantal Belgische ngo's maakt 11.11.11 voor het tweede jaar op rij een audit van het Belgische Syriëbeleid in 2017.

België is een belangrijke financier van humanitaire hulp aan Syrië maar van een zogenaamde 'omvattende benadering' die de grondoorzaken van het Syrische conflict aanpakt en die 22 maanden geleden werd beloofd, maakte ons land te weinig werk.

Zo ondernam de Belgische regering te weinig concrete actie om bij te dragen aan een politieke transitie in Syrië. De Syrische civiele maatschappij wordt wel erkend als een belangrijke speler, maar krijgt in de praktijk te weinig steun. Nochtans zijn er voldoende budgetlijnen waaruit kan gepuurd worden om de Syrische burgersamenleving te ondersteunen.

Opnemen humanitaire verantwoordelijkheid

België spendeerde in 2017 in totaal 24,66 miljoen euro aan humanitaire hulp in de Syrische regio, dus ook in Libanon, Jordanië en Turkije. Dat was een drastische daling met 74 % tegenover 2016 toen nog 95,75 miljoen euro werd besteed. Maar in Europees perspectief scoort België nog steeds goed. In 2017 was het de vijfde grootste Europese donor aan het Syria Humanitarian Response Plan van de Verenigde Naties na Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden. Naast de directe humanitaire hulp gaf ons land ook 41,1 miljoen euro aan indirecte humanitaire hulp. Dat zijn bijdragen aan de budgetten van internationale humanitaire organisaties.

Gebrek aan transparantie over luchtaanvallen

Tegenover de sterke rol die België op zich nam op humanitair vlak, stond de erg actieve bijdrage van België in 2017 op militair vlak. Van juli 2016 tot december 2017 namen F-16's deel aan luchtaanvallen van de Internationale Coalitie op bolwerken van Islamitische Staat in Irak en Syrië.

11.11.11 is geen voorstander van de Belgische deelname aan de militaire operatie in Syrië. Monitoringgroep Airwars stelde vorig jaar een aanzienlijke toename van het aantal gedode burgers door de Coalitie vast. Aangezien België alleen al tussen 1 juli 2016 en 28 juni 2017 547 luchtaanvallen uitvoerde, is het volgens 11.11.11. erg ongeloofwaardig om te beweren dat enkel de VS burgerslachtoffers maakte. België roept redenen van nationale veiligheid in om geen cijfers over de luchtaanvallen te geven. Die houding staat in schril contrast met andere bondgenoten van de Coalitie zoals de VS, Canada en Groot-Brittannië.

Inspanningen uitbreiden

Naar aanleiding van de nieuwe Europese Syriëconferentie in Brussel, moet België volgens 11.11.11 de inspanningen opvoeren voor een politieke transitie in het land onder VN-bemiddeling en voor het instellen van een nationaal-staakt-het-vuren. Ons land moet ook de steun aan vreedzame en democratische organisaties van de Syrische civiele maatschappij verhogen. 11.11.11 schetste hiervoor eerder al verschillende concrete opties.

België kan ook ijveren voor een uitbreiding van het werkterrein van het Europese Trustfund voor Syrië (Madadfonds) dat zich nu enkel op de buurlanden richt maar dat veel lokale heropbouwprojecten zou kunnen steunen in Syrië zelf.

Ook extra steun aan de VN-bewijzenbank voor schendingen van het internationaal recht moet een prioriteit zijn.

"Humanitaire hulp is een belangrijk onderdeel van de Europese Syriëstrategie en België neemt hier duidelijk zijn verantwoordelijkheid op. Tegelijk moet er meer worden bijgedragen aan andere doelstellingen uit de strategie om zo concrete stappen te zetten richting duurzame oplossing voor de Syrische oorlog", besluit 11.11.11 dat zelf ook deelneemt aan de Syriëconferentie.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels