11.11.11 ziet zich verplicht om kantoor in Burundi te sluiten

closed-sign

Op 14 april 2019 sloot 11.11.11 zijn bureau in Burundi. De aanleiding van het vertrek is de schorsing van al haar activiteiten door de Burundese overheid eind vorig jaar. 11.11.11 kan niet voldoen aan één van de voorwaarden die de overheid koppelde aan de opheffing van de schorsing: de invoering van strikte etnische quota voor lokale medewerkers en de verplichting om informatie over de huidige etnische samenstelling van het personeel te documenteren en door te spelen aan de overheid. Deze voorwaarde gaat in tegen de basiswaarden van de organisatie.

In Burundi ondersteunt 11.11.11 organisaties die ijveren voor burgerparticipatie, goed bestuur en democratisering. In België onderneemt het acties om duurzame ontwikkeling, democratie en de mensenrechtensituatie in Burundi op de politieke agenda te zetten.

"De laatste jaren werd het steeds moeilijker om rond deze thema's in Burundi actief te zijn," zegt Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11.

"De overheidscontrole op lokale en internationale organisaties nam sterk toe. Zo werden verschillende Burundese onafhankelijke radio's en mensenrechtenorganisaties gedwongen om de deuren te sluiten, moest het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties vertrekken en kregen internationale radio's als de BBC of Voice of America geen uitzendlicentie meer."

Etnische quota

Op 27 september 2018 besliste de Burundese overheid om alle activiteiten van de in Burundi aanwezige internationale ngo's op te schorten. De organisaties kregen drie maanden de tijd om de bepalingen van een nieuwe, verstrengde ngo-wet te respecteren en zich te her-registreren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zo werd het onder meer verplicht om een rekruteringsplan op te maken dat er voor zorgt dat de etnische samenstelling van het lokale personeel binnen de 3 jaar overeenkomt met de door de overheid bepaalde etnische quota.

"Uiteraard willen wij actief meewerken aan een sterk anti-discriminatie beleid dat gelijkheid tussen Hutu's en Tutsi's in Burundi vooropstelt," vervolgt Hertogen, "maar deze vorm van quota's houdt volgens ons ook grote gevaren in. Gezien de geschiedenis van etnisch geweld en de huidige politieke spanningen lijkt het ons als ontwikkelingsorganisatie niet opportuun om op basis van etnische criteria mensen aan te werven of te ontslaan."

11.11.11 heeft ook juridische bezwaren: "Wij hebben ernstige twijfels of deze vorm van quota wel in overeenstemming is met internationale mensenrechtenverdragen die betrekking hebben op (positieve) discriminatie: zo zijn er geen objectieve data voorhanden die de quota rechtvaardigen, is er geen overleg geweest met de betrokken gemeenschappen en is de maatregel ook niet beperkt in de tijd."

Bezorgd om mensenrechtensituatie

Eerder al, op 23 oktober, kreeg de coördinator van het landenkantoor van 11.11.11 in Burundi het bevel om binnen de 24 uur het land te verlaten.

Ondanks de moeilijke context en de uitwijzing van zijn coördinator ondernam 11.11.11, samen met andere internationale ngo's, verschillende pogingen om tot een vergelijk te komen met de Burundese autoriteiten. Deze pogingen leidden helaas niet tot resultaat.

Hertogen: "Onze aanvraag voor herregistratie werd begin dit jaar afgewezen. Hierdoor zien we ons verplicht om ons bureau in Burundi te sluiten."

11.11.11 maakt zich ernstige zorgen over de mensenrechtensituatie en de druk op het middenveld in het land, maar zal zich blijven inzetten voor duurzame ontwikkeling, democratie en mensenrechten in Burundi.

"11.11.11 werkt al tientallen jaren samen met het Burundese middenveld en hoopt dat in de toekomst ook te kunnen blijven doen. We hopen dan ook spoedig ons kantoor te kunnen heropenen."

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels