Banken en transparantie: publieke consultatie na protest ngo's

Barnier, EU commissaris voor Interne markt en Diensten
 
Europa werkt aan nieuwe regels voor meer transparantie in de bankensector. De Commissie voorzag daarbij een uitgebreid onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwe regels. Toen bleek dat consultancybedrijf PriceWaterhouseCoopers, een notoir tegenstander van dergelijke regelgeving, de opdracht binnenhaalde, stuurde  11.11.11 een brief aan de bevoegde commissaris Barnier. Hoewel het contract met PwC zal niet worden opgeschort engageerde de commissaris zich toch om een openbare consultatie te organiseren.
 
Europa werkt aan nieuwe regels voor meer transparantie in de bankensector. Een belangrijk element is een uitgebreide rapportage per land waar de banken actief zijn. Die rapportage moet ook toelaten strengere controle uit te oefenen op technieken van 'fiscale planning' en 'optimalisatie' die banken gebruiken om hun factuur bij de fiscus kunstmatig te beperken of zich zelfs helemaal aan het toeziend oog van de regelgever te onttrekken.


Voor dat die regelgeving daadwerkelijk van kracht wordt, voorziet de Europese Commissie in een uitgebreid onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwe regels. Toen bleek dat consultancybedrijf PriceWaterhouseCoopers (PwC), dat zich altijd als een notoir tegenstander van dergelijke regelgeving heeft geprofileerd, de opdracht binnenhaalde, stuurde  11.11.11 een brief aan de bevoegde commissaris Barnier.  Daarin vroegen we het contract op te schorten en werk te maken van maatregelen die dergelijke belangenconflicten in de toekomst uitsluiten.

Het antwoord van commissaris Barnier liet niet lang op zich wachten. Het contract met PwC zal niet worden opgeschort omdat er volgens de commissaris voldoende garanties zijn dat de bestelde evaluatie objectief zal gebeuren. "De diensten van de Commissie zijn in regelmatig contact met PwC doorheen het proces", aldus Barnier.

Wat dat verandert aan het belangenconflict dat 11.11.11 aankaartte blijft echter een raadsel. PwC nam herhaaldelijk stelling in tegen strengere regels op vlak van transparantie op politieke fora en adviseert verschillende bedrijven die zich openlijk tegen dergelijke rapportering verzetten.

Positief is wel dat de commissaris zich engageert om een openbare consultatie te organiseren waarvoor ook het middenveld een uitnodiging heeft ontvangen.

Van een betrokken partij maak je onmogelijk een neutrale waarnemer. Een gemiste kans voor de commissie om elke schijn van belangenconflicten te weren.

Onder druk van de ngo's verruimde de commissaris ook de reikwijdte van die bevraging. "Niet alleen banken, maar ook organisaties met een specifieke interesse in de problematiek zullen worden aangeschreven", aldus nog Barnier, die 11.11.11 uitnodigt om nog anderen bij het proces te betrekken indien gewenst.

Barnier trekt bovendien ook de bevraging zelf iets verder open: waar in het oorspronkelijk proces enkel over de negatieve impact van de striktere rapportage gepraat mocht worden, mogen nu ook de positieve aspecten aan bod komen. De hele bevraging, besluit Barnier, zal afgerond worden met een event georganiseerd door de commissie.

Goed nieuws, en een klein succesje van ons politiek werk. Al blijft de rol van PwC problematisch: van een betrokken partij maak je onmogelijk een neutrale waarnemer. Een gemiste kans voor de commissie om elke schijn van belangenconflicten te weren.

Jan Van de Poel

 

Deel dit artikel