België betaalt huurlingen in Irak

Door een recente NAVO-beslissing financiert ons land sinds kort mee de inzet van militairen in Irak. Dirk Van der Maelen, sp.a fractieleider in de Kamer, maakt zich zorgen over deze en andere beslissingen. Hij vreest dat België en de Europese Unie opnieuw meegezogen worden in het Amerikaanse buitenlandbeleid. 'Europa kan en moet een ander geluid laten horen.'  

Lees meer...

Lees verder in MO*.  MO* is enkel verkrijgbaar per abonnement (25€ voor 10 nummers).  Hier vindt u het huidige abonnementsaanbod.

Deel dit artikel