Campagne op school: overzicht educatief aanbod

Campagne op school: overzicht educatief aanbod

Ga met je leerlingen aan de slag in de klas. Heel wat organisaties ontwikkelden boeiend educatief materiaal over de thema's vluchtelingen en migratie.

Een overzicht vind je op de projectsite van Kleur Bekennen.

Als je een login aanmaakt (op KlasCement), ontdek je een map met allerlei educatief aanbod van verschillende educatieve partners waarmee 11.11.11 tijdens de campagne Migratie samenwerkt. Je kan in het aanbod zoeken op doelgroep, methodiek, ...

Deze map wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal.

Ben je op zoek naar materialen rond andere thema's, neem zeker een kijkje op de projectsite van Kleur Bekennen. Een pagina over wereldburgerschapseducatie, een deelplatform boordevol aanbod en suggesties.

 

Voorstelling educatieve partners: 

Caritas int logo

Caritas International beschikt over een schat aan terreinervaring die we willen inzetten om jongeren te informeren en te bewegen op weg naar meer wereldburgerschap. De thema's waarrond we werken zijn hoofdzakelijk migratie en vluchtelingen. Ons aanbod is vooral gericht op leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs, maar evengoed werken we in een buitenschoolse context.

 

Logo NLKIYOKIYO grijpt de 11.11.11-campagne rond migratie aan om de rechten van minderjarige jongeren met een vluchtverhaal blijvend aandacht te geven. Dit doen we door hierover te communiceren via onze website en sociale media, hierover artikels te posten en door de thematiek ook in onze scholenwerking kenbaar maken, om zo bij het Belgische publiek stereotypen en vooroordelen te ontkrachten.

 

logo schoolzonderracismeSchool zonder Racisme heeft een uitgebreid aanbod pedagogisch materiaal, workshops en dagprogramma's rond de thema's migratie en vluchtelingen. Via onze diverse werkvormen, waarbij ervaring en ontmoeting centraal staan, willen we leerlingen informeren en het draagvlak en begrip voor migratie en vluchtelingen vergroten. Laat dat nu ook juist de inzet van deze campagne zijn!

 

globelink logoJeugddienst Globelink streeft naar een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld door het ontwikkelen van competenties bij jongeren, die hen in staat stellen om zelf duurzame keuzes te maken. We zetten, samen met jongeren, verschillende trajecten op poten. KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs.

 

vluchtelingenwerk-vlaanderen logoVluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen, maar met een dertigtal leden en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verdedigen we de rechten van mensen op de vlucht.

 

LogoGoodPlanetGoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en lespakketten rond alle duurzaamheidsthema's (consumptie en afvalbeheer, energie en klimaat, mobiliteit, natuur en biodiversiteit, samenleven, voeding en water).

 

 

 

logo Mo4PeU Move 4 Peace is de artistiek activistische werking van Pax Christi Vlaanderen. Via participatieve kunstvormen, o.a. theater, zetten we in op dialoog en sociale verandering. Van workshops tot theaterstukken. Met vluchtelingen, gevangenen, jongeren en andere groepen. U Move 4 Peace is het Expertisecentrum Theater van de Onderdrukten.

 

 

 

StudioGlobo logoStudio Globo ondersteunt leerkrachten kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs met een uitgebreid aanbod waarmee kinderen en jongeren de wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld. Dat doen we aan de hand van vormingen, kant-en-klaar lesmateriaal, ervaringsgerichte workshops en inleefateliers, nascholing op maat en veel meer.
Werk met Studio Globo... en je werkt aan de wereld in je klas!

 

 

 

IOM-logoIOM is de leidende intergouvernementele organisatie actief rond migratie. Wij werken nauw samen met een hele reeks gouvernementele, multilaterale en niet-gouvernementele partners wereldwijd. Samen met 11.11.11 en hun partners steunen wij actief de campagne rond migratie en het 'educatief' kader dat hieraan gelinkt is. Dankzij ons wereldwijd netwerk beschikken wij over een breed gamma van kennis om migratievraagstukken om te lossen. Daarnaast hebben wij enkele actieve campagnes die specifiek gericht zijn op het verminderen van vreemdelingen en xenophobie en die zo ook de campagne ten goede komen. 

 

UNHCR-logoUNHCR, het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties
UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, bewaakt al sinds 1950 de rechten en het welzijn van vluchtelingen en staatlozen over de hele wereld. Het agentschap heeft bijna 10.000 personeelsleden, die in 125 landen actief zijn om het recht op asiel en bescherming in een andere staat te waarborgen.

 

 

 

DJAPO LOGODjapo wil kinderen keuzes leren maken voor een duurzamere wereld en combineert vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema's zoals water, klimaat, handel en afval. Kinderen werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet. In het aanbod vind je educatief materiaal, prentenboeken, workshops in de klas, nascholing, coaching en advies. Met Wereldlesidee is er ook een ruim digitaal aanbod met lessen, werkvormen, DIY en achtergrondinformatie.

 

 

 

Oxfam-Solidariteit-Solidarite LogoOxfam-Solidariteit is een internationale ngo die de kracht van mensen wil bundelen tegen armoede en ongelijkheid. Hiervoor werken we samen met lokale partnerorganisaties en met de meest kwestbare vrouwen en mannen. In België maakt Oxfam-Solidariteit overheid, bedrijven en het publiek warm voor ontwikkelingsprojecten en noodhulp in crisissituaties. We voeren overal ter wereld campagne om publiek en beleidsmakers te sensibiliseren en beïnvloeden. Een van de thema’s waar we op werken is migratie. Oxfam helpt migranten zowel in eigen land als binnen de Europese grenzen, bijvoorbeeld in Italië, Griekenland, de Balkan en natuurlijk België. Waar ze zich ook bevinden, we zorgen ervoor dat ze de nodige spullen en begeleiding krijgen.

 

 

 

logo-11Kinderen zijn de wereldburgers van morgen. De 11.11.11 onderwijswerking wil kinderen bewust en kritisch leren kijken naar de wereld. 11.11.11 werkt aansluitend bij het campagnethema, een educatief aanbod uit voor basis- en secundair onderwijs. Als koepel van de Noord-Zuidbeweging zetten we daarbij vooral het aanbod van onze lidorganisaties en andere organisaties graag in de kijker.

Deel dit artikel