Doorbreek de Cirkel - Dag van verzet tegen extreme armoede…

Sint-Niklaas’ verzet tegen Extreme Armoede

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden." De stelling die Père Joseph Wresinski op 17 oktober 1987 innam, geldt vandaag de dag nog steeds. Precies daarom erkenden de Verenigde Naties deze dag als werelddag van Verzet tegen extreme armoede. In steeds meer landen en continenten treden mensen naar buiten om aandacht te vragen voor deze verdoken problematiek. 17 Belgische steden voegen daad bij woord door de boodschap actief naar de bevolking uit te dragen. Sint-Niklaas is één van hen.

Huisvesting, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en tewerkstelling. Deze basisrechten bepalen volgens initiatiefnemers Bevrijde Wereld, VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) en Welzijnsschakels de levenskwaliteit van de mens, zowel in het Noorden als het Zuiden. In België gaan we er snel van uit dat iedereen deze behoeften in meer of mindere mate kan invullen. Precies dat vooroordeel werd door een ludieke actie op de Grote Markt aan de kaak gesteld. 

Verenigingen, scholen en toevallige passanten werden vandaag uitgenodigd toe te treden tot de ‘vicieuze cirkel van armoede’. Aan de hand van thematische infostandjes, kon ieder aan den lijve ondervinden wat het budget van een boer uit het Zuiden, of kansarme uit het Noorden in de praktijk betekent. Maar er klonk ook hoop uit de kraampjes. LOGO Waasland kookte waterzooi van 2 euro en bewees dat gezond koken niet duur hoeft te zijn. In het Zuiden boekt Bevrijde Wereld concrete successen rond lokale voedselzekerheid. De boodschap aan de voorbijgangers was duidelijk: het kan ook anders.

Wie zijn stem wilde laten horen, kon ter plaatse een petitie ondertekenen om het verzet tegen armoede te onderschrijven. Aan het eind van de dag nam een glunderende Freddy Willockx de verzamelde formulieren in ontvangst. De burgemeester en een afvaardiging van het schepencollege verheugden zich zichtbaar over de groeiende betrokkenheid van de lokale bevolking. Maar er is nog werk aan de winkel, ook voor de stad Sint-Niklaas. De actiedag kadert in een groter geheel. 189 VN landen, waaronder België,  schaarden zich onlangs achter de millenniumdoelstellingen. Die bevatten fundamentele engagementen inzake armoedebestrijding. Een grootschalige campagne van 11.11.11 en ‘Make Poverty History’ roept politici op daad bij woord te voegen en daadwerkelijk actie te ondernemen. Prikacties als die van vandaag stellen de problematiek ook regionaal aan de kaak.

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel