Dossier Irak

Extra nummer van Uitpers: vijf jaar oorlog in Irak

Vijf jaar geleden, op 19 maart 2003 vielen Amerikaanse en Britse troepen Irak aan. Het regime werd verdreven, maar de Amerikanen waren niet welkom en gedroegen zich niets als bevrijders: het land werd in een puinhoop herschapen. Ter gelegenheid van die verjaardag brengt Uitpers een speciaal nummer uit met de beschrijving van de gebeurtenissen en analyses over het gedrag van de voornaamste partijen.


INHOUD
Vijf jaar oorlog. Vijf jaar vernietiging. Vijf jaar verzet (Dirk Adriaensens) Een aantal mythes die de VS hebben gehanteerd om de invasie en bezetting van Irak te rechtvaardigen, zijn reeds doorprikt. Andere blijven nog steeds overeind. Vijf jaar oorlog is het gepaste moment om enkele voorgekauwde denkbeelden in vraag te stellen. De meeste mensen weten nu wel dat Bush en zijn Administratie gelogen hebben. De Bush bende heeft exact 935 keer gelogen tussen 11 september 2001 en 19 maart 2003 om hun invasie te rechtvaardigen. Media-spotters hebben dat precies berekend.
(lees meer op http://www.uitpers.be)

Multinationals winnen, maar de Irakezen betalen het gelag (Ludo De Brabander) Vijf jaar geleden startten de Verenigde Staten met een schare van bondgenoten een nieuwe oorlog tegen Irak. Het officiële voorwendsel was dat het regime een programma had lopen voor de aanmaak van massavernietigingswapens. We weten inmiddels beter. De voormalige voorzitter van de Amerikaanse Federal reserve, Alan Greenspan, bevestigde evenwel de stelling van de vredesbeweging, dat de ware reden voor de oorlog tegen Irak petroleum was. (lees meer op http://www.uitpers.be)

De enorme prijs voor de overname van de Iraakse olie (Paul Vanden Bavière) In zijn autobiografie The Age of Turbulence: Adventures in a new world, die op 19 september 2007 verscheen, geeft de oud-voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, toe dat olie de voornaamste redden was van de de invasie van Irak op 19 maart 2003. Over de kostprijs voor het bemachtigen van die olie zegt hij niets: de verwoesting van een land, tot 1 miljoen doden in Irak en een gepeperde rekening van 3000 miljard dollar voor de Amerikaanse belastingbetaler. (lees meer op
http://www.uitpers.be)

Democraten - Republikeinen en de oorlog in Irak. Waar zit het verschil?
(Lode Vanoost)
Vijf jaar reeds duurt de bezetting van Irak. We zijn dat ondertussen al gewoon geworden. Het is niet riskant om te voorspellen dat de bezetting van Irak tijdens de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen nog volop aan de gang zal zijn. De vraag is of die verkiezingen enig impact zullen hebben op het lot van de Irakese bevolking en of een Democratisch president enig verschil zal maken met een Republikein als opvolger van George W. Bush. (lees meer op http://www.uitpers.be)

In stilte naar permanente militaire VS-basissen in Irak (Ludo De Brabander) Werkt het Witte Huis aan een plan voor de installatie van permanente militaire basissen in Irak? Dat is de vraag die velen bezig houdt zowel in de Verenigde Staten als in Irak. De enige zekerheid is dat er heel wat geheimzinnigheid bij te pas komt. (lees meer op http://www.uitpers.be)

Britten in Irak: 5 jaar trouwe volgeling van Washington (Georges Spriet) Het transatlantisme van de Britten is een welbegrepen eigenbelang:
meeprofiteren van de dominante wereldpositie van de Verenigde Staten.
Sedert de beleidswijziging om niet meer in de stad Basra te patrouilleren is het geweld tegen de Britten met 90% gedaald. Sedert de invasie van 2003 heeft Londen meer dan 10 miljard pond - d.i. zowat 16 miljard euro of 22 miljard dollar - uitgegeven voor de Britse militaire operaties in Irak en Afghanistan. (lees meer op http://www.uitpers.be)

De oorlogseconomie in Irak. Professor Pete W. Moore schetst hoe de bezetting bijdraagt tot de oorlogseconomie (Marlies Casier) De oorlog in Irak wordt voorgesteld als een kwestie van intern etnisch en religieus geweld. De oorlog ziet er echter totaal anders uit vanuit een politiek-economisch perspectief. In Maart 2003 zei Paul Bremer: ‘Iraq is open for business’ en dat zegt veel. Enkele jaren later zien we die ‘business’ inderdaad op volle toeren draaien, maar misschien niet helemaal zoals het voormalige hoofd van de ‘Coalition Provisional Authority’ (CPA) het bedoelde. (lees meer op http://www.uitpers.be)

Anti-Iraans sentiment groeit onder Iraakse sjiieten (Mohamed El Khalfioui) De afgelopen jaren hebben we kunnen zien, dat ook theocratische partijen, het politiek spel kunnen spelen. Irak is van alle Arabische landen het meeste vrije en tegelijkertijd, het meest religieuze land. De grote winnaars van het nieuwe Irak zijn de sjiieten (ook de Koerden). En Iran is dankzij de sjiieten in Irak ook een regionale supermacht geworden. Maar zijn alle sjiieten trouw aan Iran? (lees meer op http://www.uitpers.be)

De rehabilitatie van de Iraakse soennieten (Paul Vanden Bavière) De val van het regime van president Saddam Hoessein in 2003, betekende ook het einde van de suprematie van de soennitische Arabieren in Irak. Ze waren meteen ook de zondebokken en werden weggezuiverd door de de-Baathificatie en de ontbinding van het leger. Sedert halfweg vorig jaar worden ze gerehabiliteerd. (lees meer op http://www.uitpers.be)

Koerden (voorlopig ?) winnaars van Amerikaanse invasie (Paul Vanden Bavière) Iraaks Koerdistan is één van de veiligste en rustigste regio’s van Irak sedert de Amerikaanse invasie – alhoewel er wel een al een reeks zware aanslagen plaats hebben gehad, zowel tegen de Koerdische leiding als tegen de yezidi-minderheid vorig jaar augustus, waarbij 400 doden vielen.
Koerdistan is in feite onafhankelijk en de steun aan de invasie heeft veel geld opgeleverd. Maar het blijft de vraag of die winst van blijvende aard zal zijn. (lees meer op http://www.uitpers.be)

Interview
“De volledige bevolking vormt het nationaal populaire verzet”
(Olivier Van
Acker)
Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de oorlog in Irak geeft Hana Al Bayaty haar kijk op het verzet, de vluchtelingenproblematiek en de sociaaleconomische situatie van haar land. Hana Al Bayaty is een Iraakse/Franse filmmaker en was tot voor kort naast haar werk bij het Brussels-tribunaal een journaliste bij de wekelijkse editie van het Egyptische dagblad Al Ahram. (lees meer op http://www.uitpers.be)

Getuigenissen
Aan de manifestanten over de hele wereld (dr. Salam Ismael) Vijf jaar later staan we weer op de straten die ons samenbrachten om de wereld te zeggen dat ieder van jullie over de hele wereld, die protesteerde tegen de illegale oorlog, absoluut GELIJK had. Die oorlog was zeer duur voor ons, de Irakezen, hij kostte ons veel bloed en tranen. Maar het ging om een grotere zaak, de zaak van vrijheid en waardigheid van ons land. Vijf jaar later hebben we iedereen die op straat kwam bewezen dat ze gelijk hadden, en dat iedereen die niet luisterde naar ons verkeerd was.
(lees meer op http://www.uitpers.be)

De cultuur van de oorlog: tot waar leidt de mensheid!? (Karim Abid) De geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van oorlogen, dit is spijtig genoeg de waarheid!! Oude en nieuwe imperia werden en worden steeds gegrondvest op de lijken van de volkeren die overvallen werden.
(lees meer op http://www.uitpers.be)

Het vijfde jaar van de kwelling (Nermeen Al-Mufti) Voor het vijfde jaar op rij zullen de Irakezen niet ophouden burgerslachtoffers onder wie steeds weer kinderen en vrouwen te offeren aan de voortzetting van wat Bush II zijn oorlog tegen terreur noemt, om de Amerikanen “een veilige wereld” te geven. Wij moeten blijven sterven omdat Bush voor de duizendste keer herhaalt dat “Wij in Irak moeten overwinnen omdat anders het terrorisme ons zal achtervolgen tot in ons eigen land, Amerika!”. (lees meer op http://www.uitpers.be)

Uitpers: Webzine voor Internationale Politiek nummer 96, 9de  jg., 19 maart 2008

Deel dit artikel