EU Commissaris Barnier bestelt studie transparantie bij grootste tegenstander

banier
Een jaar geleden bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad een compromis rond de herziening van de 'richtlijn kapitaalvereisten' (Capital Requirements Directive). Deze richtlijn verplicht banken licht te werpen op hun technieken van 'fiscale planning' en 'optimalisatie' via een rapportage per land waar de bank actief is.

Om de haalbaarheid van die richtlijn af te toetsten bestelde de Commissie begin deze maand een rapport bij consultancybedrijf PwC, dat zich eerder als een felle tegenstander van meer transparantie profileerde.

De 'richtlijn kapitaalvereisten' wil het toezicht op de banken na de financiële crisis verscherpen. De richtlijn bevat ook een artikel waarin banken verplicht worden open kaart te spelen over hun fiscale spitstechnologie in een verslag per land.

Dat verslag bevat moet gegevens bevatten over dochtervennootschappen (ook op zogenaamde belastingparadijzen), tewerkstelling, omzet, betaalde belastingen en ontvangen subsidies. Het artikel voorziet wel in mogelijk uitstel 'indien de Commissie belangrijke negatieve gevolgen vaststelt'.

Een dergelijke transparantie laat beleidsmakers en burgers toe om de complexe mechanisme van legale belastingontwijking beter te begrijpen en aan te pakken. Banken zijn niet enkel actief op belastingparadijzen omwille van fiscale redenen. Het laat hen ook toe zich aan het verstrengde Europese toezicht te onttrekken. Volgens The Economist zou dat 'schaduwbankieren' meer dan een kwart van het totale financiële systeem uitmaken, goed voor meer dan 71 000 miljard dollar.

Om de haalbaarheid van dergelijke verslaggeving te onderzoeken doet de Commissie vandaag een beroep op consultancymogul PwC, één van de marktleiders in de industrie van de 'fiscale optimalisatie' en geestelijke vader van de 'Tax Freedom Day'.

De toewijzing van die opdracht aan PwC is cynisch als je weet dat de corebusiness van het bedrijf erin bestaat multinationals en banken te helpen bij belastingontwijking via filialen en postbusbedrijven in belastingparadijzen. PwC, dat eerder op andere fora scherp gekant was tegen aangescherpte transparantie, kan dan ook moeilijk als een neutrale waarnemer gezien worden.

Samen met 30 andere ngo's schreef 11.11.11 een brief aan commissaris Barnier met de vraag het contract met PwC op te schorten. De commissie moet belangenconflicten vermijden bij het toewijzen van dergelijke belangrijke opdrachten en moet op zoek gaan naar neutrale instellingen of het werk zelf door de eigen diensten laten doen.

Jan Van de Poel
11.11.11 Beleidsmedewerker fiscaliteit
@Jan_vandepoel


Meer info:


 

11.be:

Deel dit artikel