Europese Commissie schuift aanpak fiscale fraude op lange baan

In 2012 lanceerde de EU deel 1 van het actieplan o.a.met dit beeld. Anno 2015 blijft het zoeken naar 'the missing part'

Vandaag (17 juni) lanceert de Europese Commissie het tweede deel van haar actieplan voor een 'faire en efficiënte belasting van bedrijven' in de Europese Unie. Het plan komt er nadat eind vorig jaar bekend werd hoe grote bedrijven erin slagen hun belastingfactuur tot quasi nul te herleiden.

De maatregelen die vandaag door commissaris Pierre Moscovici zijn voorgesteld volgen op een eerste pakket dat in maart van dit jaar uit de doeken werd gedaan. Daarin lanceerde de Commissie een voorstel voor een richtlijn die automatische uitwisseling van rulings – vertrouwelijke afspraken tussen bedrijven en de fiscus rond hun belastingfactuur die vaak worden misbruikt – moet mogelijk maken.

Vaag en tandeloos

Wat de Commissie vandaag voorstelt is niet meer dan het absolute minimum. Het plan blijft zeer vaag en mist tanden die ervoor zorgen dat belastingadministraties kunnen bijten wanneer bedrijven hun 'eerlijke deel' trachten te ontlopen. Het doet de vraag stellen of dan niets geleerd is uit de voorbije schandalen.

Concreet stelt de Commissie voor het overleg opnieuw op te starten om tot een zogenaamde 'Common Consolidated Coporate Tax Base' (CCCTB) te komen. Dat zou ervoor zorgen dat de winsten van multinationals, die als basis dienen voor de belastingen, in elk land van de Europese Unie op dezelfde manier worden berekend.

Inzake transparantie lanceert de Commissie een Europese zwarte lijst van belastingparadijzen op basis van de bestaande lijsten in de verschillende lidstaten. Los van het feit dat de Commissie blind is voor de zonden van haar eigen lidstaten – Luxemburg dat volgens het Globaal Forum van de OESO onvoldoende scoort – blijft het totaal onduidelijk wat dan met die lijst moet gebeuren.

Hervormingen niet voor morgen

Tijdens de persconferentie gaf commissaris Moscovici aan dat radicale hervormingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen zijn bijdrage betaalt. Het is duidelijk dat die radicale hervormingen nog niet voor morgen zijn.

De Commissie botst op haar eigen grenzen. Inzake fiscaliteit heeft Europa zeer weinig in de pap te brokken. Het zwaartepunt ligt bij de lidstaten en daar wringt het schoentje. Het plan spreekt dan ook boekdelen over het gebrek aan ambitie bij die lidstaten.

Vandaag zat minister van financiën Van Overtveldt samen met de leden van de bijzondere commissie inzake fiscaliteit van het Europees Parlement dat een rapport voorbereidt rond de fiscale hervormingen.

Om Europees vooruitgang te boeken is het dan ook cruciaal dat België blijft ijveren voor meer ambitie om ervoor zorgen dat de lat voor iedereen even hoog ligt. Volledige publieke informatie over de financiën van multinationals per land waar ze actief zijn is daarbij een eerste noodzakelijke stap.

Jan Van de Poel

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels