Federale regering moet werk maken van fiscale rechtvaardigheid

Op de vierde ' Dag van defiscale rechtvaardigheid'  brengen de leden van het Financieel Actienetwerk, waaronder 11.11.11, ABVV, ACV, ACLVB en BBL, een bezoek aan de minister van financiën. Daarmee willen de organisaties de regeringsonderhandelaars duidelijk maken dat meer fiscale rechtvaardigheid dringend nodig is.
tax justice taart

 

Op Tax Justice Day wijst het Financiëel Actienetwerk op de ongelijke verdeling van de belastingdruk. De taart is slecht verdeeld: vandaag dragen consumptie en arbeid meer dan 60% van de lasten, terwijl vermogens en vennootschappen amper 20% dragen.

Multinationals ontspringen de dans


Uit de recente actualiteit blijkt nogmaals hoe multinationals als Google en Starbucks de dans ontspringen. Ook in België ligt de reële belastingdruk voor multinationals vaak onder 5% terwijl de vennootschapsbelasting eigenlijk 33,99% bedraagt.

Op internationaal niveau beweegt heel wat: de OESO werkt aan een ambitieus plan om belastingontwijking door multinationals aan te pakken (zie 'Beslissend moment voor strijd tegen belastingontwijking multinationals') terwijl de Europese Commissiezich afvraagt of de Ierse en Nederlandse belastingkortingen geen verboden staatssteun zijn. Ook de druk op de belastingparadijzen wordt opgeschroefd door de verplichting bankgegevens automatisch uit te wisselen.

 

 

En het Zuiden?


Deze week nog liet EU commissaris Almunia zich ontvallen dat het 'in de huidige context van krappe begrotingen uiterst belangrijk is dat grote multinationals een eerlijke deel van de belastingen betalen'.


Uit studies bleek eerder dat jaarlijks 160 miljard dollar uit ontwikkelingslanden weglekt omwille van belastingontwijking door multinationals


Voor de armste landen is dat nog belangrijker. Uit studies bleek eerder dat jaarlijks 160 miljard dollar uit ontwikkelingslanden weglekt omwille van belastingontwijking door multinationals. De nieuwe regering moet de agenda voor een rechtvaardige fiscaliteit dan ook doortrekken op internationaal vlak.

Dat betekent een sterk engagement voor maatregelen die dat lek 

definitief dichten, zoals een mondiaal maar gedifferentieerd systeem van automatische informatie uitwisseling waaraan ook ontwikkelingslanden de voordelen van plukken, land-per-land rapportering voor multinationals in alle economische sectoren en een sterkere rol voor meer inclusieve fora, zoals de VN, inzake internationale fiscaliteit.


Op langere termijn moet ons land mee aan de kar trekken van een ruimer debat omtrent de basisprincipes van internationale fiscaliteit. Vandaag zijn die immers fundamenteel onaangepast aan de spelregels van een globale economie.Tax Justice Day 2014: De taart is slecht verdeeld:

Vandaag dragen consumptie en arbeid meer dan 60% van de lasten, terwijl vermogens en vennootschappen amper 20% dragen.

De datum van 19 juni is niet willekeurig gekozen. Consultancybedrijf PwC berekent elk jaar de dag van het jaar waarop je niet langer voor de staat werkt. In België valt die dag ergens medio juni. FAN zet daar Tax Justice Day tegenover. Belastingen betalen zijn niet alleen nodig voor het financieren van essentiële diensten zoals zorg en onderwijs, maar ze zijn ook een essentieel wapen in de strijd tegen ongelijkheid.Lees ook:


Deel dit artikel