“Het geloof in verandering is enorm,” verslag uit de Filippijnse Cordillera

Delegatie van provincie Oost-Vlaanderen op bezoek in de Cordillera

Begin maart bezocht een delegatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen de Filippijnse Cordillera, de bergachtige regio in het noorden van het land. In samenwerking met Bevrijde Wereld en lokale partner CDPC (Center for Development Programs in the Cordillera) ondersteunt de provincie Oost-Vlaanderen er tientallen grote en kleine projecten, in een veertigtal dorpen. Ter plaatse wordt onder meer gewerkt rond voedselzekerheid, watervoorziening, gezondheidszorg en een betere infrastructuur. Het werd een uitermate leerrijk bezoek, ook voor de Filippijnse partners.Eddy Couckuyt, de provinciale gedeputeerde voor Welzijn en Ontwikkelingssamenwerking, bezocht enkele projecten op het terrein, vergezeld door enkele ambtenaren. Ook Agnes Verspreet, medewerker bij de Noord-Zuidsamenwerking van de provincie Oost-Vlaanderen, nam deel aan het bezoek. Djembé vroeg Agnes Verspreet om een reactie over het bezoek aan de Cordillera…

Agnes Verspreet: “We landden in de hoofdstad Manilla. Heel opvallend vond ik meteen de enorme verschillen tussen de mensen. Onder begeleiding van Gabriela, een vrouwenorganisatie, deden we een soort contrast-tour doorheen Manilla. Je vindt er alles door elkaar, van heel arm tot heel rijk. Hier een krottenwijk met optrekjes uit afvalmateriaal, waar een gezin samenleeft in één kamertje. En vijf meter verder een chique villawijk, volledig omheind door een muur of een afrastering… Het was m’n eerste bezoek aan de Filippijnen, en het is allemaal heel erg meegevallen. Ook het programma in de Cordillera was behoorlijk druk, maar alles was tot in de puntjes georganiseerd.”

Hoe verliepen de contacten met de Filippijnse overheden?
Agnes: “Heel positief. We hadden onder meer afspraken met enkele lokale overheden, en we spraken ook met de gouverneur van Ifugao, een provincie in de Cordillera. De gouverneur was heel tevreden met de inspanningen van de ngo’s in de Cordillera, aangezien de lokale overheden vaak tekortschieten… De provinciedelegatie ging ook op bezoek bij een aantal heel afgelegen gemeenschappen. Ook die contacten verliepen heel vlot.”

Bekwame mensen

Denkt u dat de aanpak van Bevrijde Wereld en haar partners de mensen echt vooruithelpt? Of is het eerder een druppel op de hete plaat?

Agnes: “Los van elkaar kun je al die initiatieven misschien zien als een druppel op de hete plaat, maar het belangrijkste is natuurlijk de samenhang tussen alle projecten, de netwerken die gevormd worden tussen de verschillende basisorganisaties en ontwikkelingspartners. Om tot verandering te komen, heb je een sociale beweging nodig. Een voorbeeld? De campagne tegen de uitbreiding van de beruchte mijn in Lepanto. Samen met een aantal andere organisaties kon CDPC verhinderen dat de vervuilende mijnsite nog verder mag uitbreiden. Een andere positieve evolutie vind ik de instroom van bekwame mensen in de lokale besturen. Vroeger was dat anders. Nu vind je er vaak mensen die vroeger actief waren bij ngo’s. Die mensen zijn heel begaan met het welzijn van de bevolking, en da’s een hele stap vooruit.”

Wat zal u het meeste bijblijven na de rondreis door de Cordillera?
Agnes: “Het engagement van de mensen, het geloof in verandering. Onvergetelijk.”

De Cordillera: projecten van Bevrijde Wereld in de praktijk

De delegatie van de provincie Oost-Vlaanderen bezocht in de Cordillera onder meer een coöperatieve weverij voor inheemse vrouwen, in het dorpje Can-eo. De weverij geeft de vrouwen de kans een (broodnodig) inkomen te verwerven voor het gezin. Via de coöperatieve kunnen de vrouwen zich bovendien organiseren om ook andere problemen aan te pakken.

Ook een bezoekje aan een atelier voor ‘aangepaste technologie’ stond op het programma. Het atelier werd de voorbije jaren mee in de steigers gezet door Roger Camps, die als coöperant aan de slag is bij Bevrijde Wereld. Samen met een ploeg lokale technici concentreert het atelier zich op kleinschalige, duurzame én betaalbare technieken die men ook in afgelegen dorpen kan inzetten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld houtbesparende kookvuurtjes of vernuftige irrigatiepompen,…

Filip Polfliet (Communicatiemedewerker Bevrijde Wereld)

Lees het artikel ook in Djembé, het driemaandelijkse tijdschrift van Bevrijde Wereld.


www.bevrijdewereld.be
Solidagro DOOR:

Deel dit artikel