Inheemse volken

Inheemse volken zijn oorspronkelijke bewoners van een grondgebied.  Het proces van kolonisatie en exploitatie van inheemse gebieden is nog steeds aan de gang. Met ongeveer 300 miljoen mensen behoren ze tot de allerarmsten ter wereld. Inheemse volken leven vaak dicht bij de natuur en beheren een groot deel van de biologische diversiteit op aarde op een kleinschalige, duurzame manier.