Internationale campagne: 'Laat multinationals hun eerlijk deel betalen'

Betoging voor rechtvaardige fiscaliteit in Lima

Multinationale bedrijven betalen vaak weinig of helemaal geen belastingen en dat is niet correct, zegt het Netwerk voor fiscale rechtvaardigheid van Latijns-Amerika en de Caraïben. Het netwerk deed onderzoek naar verschillende multinationals en lanceert nu de campagne 'Que los transnacionales paguen lo justo'.

Carlos Bedoya is coördinator van Latindadd, een 11.11.11-partnerorganisatie die deel uitmaakt van het netwerk Justicia Fiscal. Karen Del Biondo van het 11.11.11-Zuidkantoor in Lima sprak met hem over deze campagne en over het onderzoek naar belastingontduiking door multinationals.

Carlos Bedoya (Latindadd): "In Peru hebben we onderzoek gedaan naar het goudbedrijf Yanacocha. We vonden heel wat onregelmatigheden, maar het jaar 2013 was het meest flagrant. In dat jaar was de goudprijs hoog, maar toch rapporteerde Yanacocha een verlies van zo'n 700 miljoen dollar. Dat verlies werd onder meer toegeschreven aan de kosten voor het niet uitvoeren van het Conga-project, een mijnproject in de regio Cajamarca dat al sinds 2011 geblokkeerd zit omwille van sociaal protest."

De fiscus loopt enorme bedragen mis. Geld dat zou kunnen dienen voor ontwikkelingshulp, investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, enz...Carlos Bedoya, coördinator Latindadd

"Dit soort mechanismen voor belastingontduiking zie je in heel Latijns-Amerika en over de hele wereld. Ook bedrijven als Starbucks, Mc Donalds en Amazon verschuiven hun winst naar belastingparadijzen zodat ze bijna geen belastingen betalen daar waar ze de meeste winst realiseren. De fiscus loopt daardoor enorme bedragen mis. Geld dat zou kunnen dienen voor ontwikkelingshulp, investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, enz."

'Fiscale optimalisatie'

Een gerenommeerde Amerikaanse ngo, Global Financial Integrity, heeft berekend dat de wereldwijde illegale geldstromen in de voorbije 30 jaar opliepen tot zo’n 6000 miljard dollar. Ongeveer 80% daarvan is toe te schrijven aan belastingontwijking en -ontduiking door bedrijven en heeft dus niets te maken met corruptie in de administratie of georganiseerde misdaad.

Het gaat om bedrijven die hun belastingen niet betalen, vaak binnen de grenzen van de wet. Er zijn een heleboel manieren om belastingen te vermijden, en het zijn vooral de multinationale bedrijven die de mogelijkheden hebben. Zij kunnen het zich veroorloven om een dure advocaat in te huren die gespecialiseerd is in 'fiscale optimalisatie'.

Carlos Bedoya

Carlos Bedoya: "De overheden gaan ervan uit dat je bedrijven aantrekt door hen voordelen te bieden die dan later worden gecompenseerd in de vorm van extra jobs en extra belastinginkomsten. Maar uiteindelijk betalen de bedrijven weinig belastingen en leveren ze weinig jobs, die bovendien nog eens van slechte kwaliteit zijn. En laten we ook de corruptie niet vergeten. Die vind je overal, van Peru tot Groot-Brittannië."

Oplossingen

Carlos Bedoya: "Er moeten oplossingen komen op drie niveaus. Er is nood aan een wereldwijde  regulering van het belastingsysteem, via een internationaal VN-orgaan. Op regionaal niveau moeten landen afspraken maken over  het belastingtarief voor grote bedrijven. En op nationaal niveau vragen we dat de belastingsautoriteiten alle bedrijven in de extractieve sector – dat zijn de grootste- op het matje roepen en de gederfde belastingen opeist."

Karen Del Biondo, BTC Junior voor 11.11.11 in Lima

Steun het werk van onze partners voor rechtvaardige fiscaliteit

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels