Israëlische verkiezingen 2019: reactie Midden-Oostenplatform 11.11.11

Wie er ook als winnaar uit de bus komt, de Israëlische annexatie van grote stukken Palestijns grondgebied zal ook na de verkiezingen verdergaan

Op 9 april 2019 trekken de Israëli's opnieuw naar de stembus. Het belooft een nek-aan-nekrace te worden tussen de Likoedpartij van huidig Premier Netanyahu en de "Blauw en Wit" (Kahol lavan) alliantie van uitdager Benny Gantz. Wie er ook als winnaar uit de bus komt, de Israëlische annexatie van grote stukken Palestijns grondgebied zal ook na 9 april verdergaan.

België en de EU moeten daarom verder werken aan de uitbouw van een "differentiatiebeleid", de systematische uitsluiting van Israëlische nederzettingen uit de politieke, financiële en economische relaties met Europa.

Voor de eerste keer in tien jaar lijkt huidig Premier Netanyahu af te moeten rekenen met een ernstige uitdager, in de persoon van voormalig legergeneraal Benny Gantz. Maar wie er ook als winnaar uit de bus komt, het lijkt weinig verschil te zullen maken voor Palestijnse burgers in bezet gebied.

50 tinten annexatie

De afgelopen jaren is er sprake van een ongeziene versnelling in het Israëlische annexatiebeleid, dat er op gericht is grote stukken Palestijns grondgebied permanent in te lijven bij Israël. Dit via de uitbreiding van Israëlische nederzettingen en de aanname van allerlei nieuwe wetgeving die de Israëlische soevereiniteit sluipenderwijs uitbreidt naar nederzettingen in bezet gebied.

Netanyahu beloofde op 6 april 2019 bovendien dat een toekomstige Likoedregering nog een stap verder zal gaan, en de nederzettingen formeel zal annexeren bij Israël.

Dat hoeft niet te verbazen. Minstens tien ministers uit de huidige Israëlische regering outten zich de voorbije jaren als voorstander van annexatie, terwijl de Israëlische Knesset de afgelopen jaren meer dan twintig annexatiewetten besprak en/of goedkeurde. Ook 28 van de 29 Likoedkandidaten voor het Israëlische parlement bevinden zich in het pro-annexatiekamp, terwijl het centrale comité van de partij al in december 2017 stelde voorstander te zijn van annexatie.

De openlijke steun voor de annexatie van Palestijns grondgebied beperkt zich echter niet tot de huidige regering of de Likoedpartij. In een recente peiling van de Israëlische krant Haaretz toont 42 % van het Israëlische electoraat zich voorstander van annexatie. Het verkiezingsprogramma van Benny Gantz roept eveneens op tot de inlijving van grote nederzettingenblokken bij Israël, en rept met geen woord over een tweestaten-oplossing.

Internationaal recht

Zowel de Israëlische nederzettingenbouw als een permanente annexatie van Palestijns grondgebied vormen zware schendingen van het internationaal recht.

Dit werd in december 2016 opnieuw bevestigd in VN-Veiligheidsraadresolutie 2334, die VN-lidstaten oproept om Israëlische nederzettingen systematisch uit te sluiten uit alle relaties met Israël.

Sinds het aantreden van Donald Trump, in januari 2017, stelt de Amerikaanse regering echter alles in het werk om de internationale consensus over de Israëlische bezetting en nederzettingen uit te hollen. De Verenigde Staten veroordelen niet langer de uitbreiding van nederzettingen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, en kondigden in maart 2019 aan de Israëlische annexatie van de Golanhoogten (aan de grens met Syrië) te erkennen.

De acties van Trump sterken de Israëlische kolonistenbeweging en Premier Netanyahu duidelijk in hun overtuiging dat Israël ongestraft nederzettingen kan uitbreiden en de annexatie van Palestijns grondgebied kan versnellen.

Amerikaans "vredesplan"

Ondertussen wordt aangenomen dat Trump kort na de Israëlische verkiezingen een Amerikaans "vredesplan" zal voorstellen. Afgaande op Amerikaanse verklaringen zal dit een extreem onevenwichtig voorstel zijn, waarbij verschillende zogenaamde "final status issues" (status van Jeruzalem, nederzettingen, Palestijnse vluchtelingen) preventief van tafel worden geveegd door de Amerikaanse regering.

Trump erkende eerder al Jeruzalem als hoofdstad van Israël, zette de Amerikaanse steun aan het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) stop en sloot de Palestijnse diplomatieke missie in Washington DC. De Amerikaanse acties, inclusief steun aan de nederzettingenexpansie en erkenning van de Israëlische annexatie van de Golan, gaan lijnrecht in tegen het internationaal recht en tegen een tweestaten-oplossing.

Tijd voor Europese actie

Het Midden-Oostenplatform van 11.11.11 en CNCD-11.11.11 roept de volgende federale regering op om op korte termijn concrete stappen te zetten in de verdere uitbouw van een Belgisch en Europees differentiatiebeleid tegenover Israëlische nederzettingen.

Als Israël het internationaal recht op grootschalige wijze schendt en verdergaat met de annexatie van Palestijns grondgebied, moet het daar een duidelijke prijs voor betalen. 

Concreet roept het Midden-Oostenplatform op tot de instelling van een handelsverbod met Israëlische nederzettingen, een verbod op financiële investeringen in de nederzettingenindustrie en de onmiddellijke publicatie van een VN-database van bedrijven die actief zijn in de nederzettingen.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels