Jonge Wolven-debat laat jonge politici aan het woord over internationale politiek

jongewolven2018-panel-migratie-socialezekerheid

Op 20 maart was de Gentse Vooruit het decor voor de 4de editie van Jonge Wolven, een debattenreeks waarin jonge politici hun kijk geven op de wereld. Eén blik op de zaal volstond om te zien dat jongeren massaal interesse hebben in de internationale politiek. De voorzitters van de Vlaamse jongerenpartijen verduidelijkten hun visie over migratie en eerlijke fiscaliteit, met vaak sterk uiteenlopende meningen. Kortom, de ideale setting voor een pittig en stimulerend debat.

Migratie is nodig

'Kunnen we samenwerken met landen als Soedan, Libië en Turkije om migratie tegen te gaan en mensen terug te sturen?' Deze eerste stelling plaatste het debat meteen onder stoom. De jongerenpartijen spraken van 'een tijdelijk maar noodzakelijk kwaad' tot 'een grote schande voor Europa en de Belgische regering'. Wel waren ze het er allemaal over eens dat deze deals geen 'cleane' oplossing bieden en dat België meer moet inzetten op veilige en legale toegangswegen en waardige opvang in de regio.

Meer consensus was er over de tweede stelling. Alle Vlaamse jongerenvoorzitters vinden dat de regering geen geld voor ontwikkelingshulp mag gebruiken om grenzen te laten bewaken. Ontwikkelingshulp en grensbewaking zijn 2 duidelijk gescheiden doelstellingen. Bovendien willen de jonge wolven, ook die waarvan de moederpartij vertegenwoordigd is in de regering, meer middelen voor ontwikkelingssamenwerking.

Opvallend was vooral de unanimiteit over de laatste stelling in het debat: 'Migratie is geen bedreiging voor onze sociale welvaart.' De opvang van vluchtelingen kost geld en het is onze plicht om erin te investeren. Iedereen was het er bovendien over eens, hoewel sommige panelleden al wat meer dan andere, dat we migratie meer dan ooit nodig hebben.

Tot slot volgde een stevig debat over de verantwoordelijkheid van politici om een maatschappelijk draagvlak voor solidariteit te creëren, eerder dan het te ondermijnen. Een boodschap die mooi aansluit bij de 11.11.11-campagne #AllemaalMensen. Ook daarin roepen we politici op om eerlijk te communiceren over migratie en er zo voor te zorgen dat alle nieuwkomers welkom zijn.

Eerlijke fiscaliteit

Het tweede uurtje van de avond focuste op internationale fiscaliteit. Schandalen zoals de Paradise Papers tonen aan dat bedrijven via achterpoortjes op grote schaal belastingen ontwijken. De jongeren waren het er duidelijk over eens dat de regering alles in het werk moet stellen om die achterpoortjes te sluiten opdat bedrijven correct hun belastingen betalen.

Het thema fiscale transparantie lag nog gevoeliger. Jong VLD wees op het belang van privacy om misbruik van persoonlijke financiële gegevens te vermijden. Comac (Jong PVDA) weerlegde dit: deze privacy geldt niet voor werknemers die belastingen betalen op arbeid. Een uitzondering voor inkomsten uit kapitaal is onrechtvaardig, klonk het.

Ook over fiscale gunstregimes voor bedrijven liepen de meningen uiteen. Volgens Jong VLD worden de lagere belastinginkomsten gecompenseerd door onder andere jobcreatie, maar uiteraard moeten bedrijven hun belastingen betalen. Jong CD&V wees erop dat er toch veel misbruik is, en gaf het voorbeeld van Nike en Janssens Farmaceutica. Beide bedrijven ontvingen miljoenen euro's aan subsidies, maar dankzij postbusbedrijven op Bermuda betaalden ze amper belastingen. Jong Groen haalde de negatieve impact op ontwikkelingslanden aan. Zij zijn de grote verliezers in het hele verhaal, wat de ongelijkheid verder vergroot.

Net omwille van deze onevenredige impact op ontwikkelingslanden, pleit 11.11.11 voor meer internationale fiscale samenwerking en een grondige impactanalyse van het Belgische belastingbeleid op deze landen.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel