Ministerraad keurt resettlement van 50 Irakezen goed

Iraakse vluchtelingen in het kamp Al Waleed (2008)Op 13 februari 2009 besliste de ministerraad om 50 Iraakse vluchtelingen vanuit Syrië en Jordanië te resettlen. Het gaat om mensen uit kwetsbare groepen. Resettlement biedt een duurzame oplossing aan vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van oorsprong maar zich ook niet lokaal kunnen integreren in het land waarnaar ze gevlucht zijn. Minister Turtelboom gaf in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer meer uitleg over haar plan. Zij overweegt alleenstaande vrouwen of vrouwen met kinderen uit te nodigen.

De selectie van de dossiers zal via persoonlijke gesprekken ter plaatse gebeuren door medewerkers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en van de VN-Vluchtelingenorganisatie. De minister vindt het belangrijk dat bij aankomst deze vluchtelingen niet terechtkomen in de bestaande open opvangcentra. Reden is dat geresettlelde vluchtelingen hier zowat onmiddellijk het statuut van vluchteling krijgen. Dat maakt een verblijf in de opvangcentra moeilijk omdat de asielzoekers daar nog op een beslissing wachten.

Voor de minister past resettlement in een globaal asiel- en migratiebeleid omdat België zo mee bescherming biedt aan uiterst kwetsbare groepen. Bovendien is resettlement een volledig controleer- en beheersbaar beschermingsmechanisme. Tot slot benadrukt de minister dat het allerminst de bedoeling is om de bestaande asielprocedure te vervangen. Voor Turtelboom is resettlement complementair aan andere procedures als studentenvisa, gezinshereniging, economische migratie of asiel.

Deel dit artikel