Ngo's vragen steun voor Europese onderzoekscommissie tegen belastingontwijking bedrijven

luxembourg place financiere

Het Luxleaks-schandaal en de recente onderzoeken van de Europese Commissie naar verboden fiscale overheidssteun hebben overduidelijk getoond hoe multinationals op grote schaal belastingen ontwijken. Bedrijven worden daarbij geholpen door de regels die in de verschillende lidstaten gelden zoals de zogenaamde 'rulings' of geheime afspraken met de fiscus.


NGO's vragen parlementaire steun

Vandaag circuleert een voorstel om binnen de schoot van het Europees Parlement een onderzoekscommissie in te stellen om belastingontwijking door bedrijven te onderzoeken. Ook de rulings zouden voorwerp uitmaken van dergelijk onderzoek.

Om een onderzoekscommissie op te richten is de steun van 188 parlementsleden nodig. Daarom stuurde 11.11.11, samen met 31 andere Europese NGO's, een brief aan de parlementsleden met een oproep dit voorstel te steunen.

Net zoals Europa, zijn ook ontwikkelingslanden het slachtoffer van belastingcarousels opgezet door multinationals.

In heel wat gevallen worden bedrijfswinsten ook via Europese lidstaten weggesluisd. Een onderzoekscommissie kan ook die impact onder de loep nemen.

Een sterke onderzoekscommissie is een essentieel onderdeel van een gecoördineerde aanpak van belastingontwijking in de Europese Unie. Het Luxleaks schandaal heeft duidelijk aangetoond dat multinationals misbruik maken van de Europese belastingregels om miljarden euro's belastingopbrengsten te ontwijken.

Bovendien bleek dat sommige landen het bedrijven wel bijzonder makkelijk hebben gemaakt. Dat grote bedrijven de dans ontspringen in een periode waarin van iedereen inspanningen wordt gevraagd is bijzonder onrechtvaardig.  


Ook ontwikkelingslanden slachtoffer

Net zoals Europa, zijn ook ontwikkelingslanden het slachtoffer van belastingcarousels opgezet door multinationals. Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks 160 miljard dollar aan belastinginkomsten. Dat is voldoende om de nood aan universeel basisonderwijs te lenigen. In heel wat gevallen worden bedrijfswinsten ook via Europese lidstaten weggesluisd. Een onderzoekscommissie kan ook die impact onder de loep nemen.  


Ambitie tonen

Het Europees Parlement moet alle mogelijke middelen aanwenden op dat grootschalig misbruik aan te pakken, te beginnen met een sterke en voldoende uitgeruste onderzoekscommissie. Zwakkere maatregelen, zoals een 'eigen initiatief rapport' van een bestaande commissie, dreigt de ambitie te ondergreven.


9 redenen waarom een onderzoekscommissie nodig is


  1. Een onderzoekscommissie kan elke aanbeveling maken die ze nodig acht

  2. Een onderzoekscommissie brengt leden van verschillende commissies samen wat de expertise en synergie verhoogt

  3. Een onderzoekscommissie verzekert voldoende vertegenwoordiging van de verschillende fracties in het Parlement

  4. Een onderzoekscommissie kan beschikken over de nodige middelen om dit complexe probleem te bestuderen

  5. Een onderzoekscommissie staat sterker tegenover de lidstaten, de Raad en de Commissie om de nodige informatie te bekomen

  6. Een onderzoekscommissie heeft meer gewicht zodat verantwoordelijke ministers en CEOs van multinantionals verplicht moeten opdagen voor hoorzittingen

  7. Een onderzoekscommissie verzekert meer aandacht van media en andere belanghebbenden

  8. Een onderzoekscommissie geeft burgers het signaal dat het Europees Parlement het probleem ernstig neemt.


Jan Van de Poel
Beleidsmedewerker fiscaliteit

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel