Palestijnse jongeren in actie tijdens de zomer

Voor jongerenbewegingen in Palestina staat de zomer gelijk aan actie en ontmoeting. Samen met onze Palestijnse partners organiseerden ze een zomerkamp waar meer dan 90 jongeren aan deelnamen.

Eind juli kwamen bijna 100 jongeren samen op de Westelijke Jordaanoever tijdens een zomerkamp van onze Palestijnse partners. Op het programma: ontmoetingen, vormingen over leiderschap, over socio-economische rechten en over sociale determinanten van gezondheid. Met al deze nieuwe kennis vers in het hoofd, kregen ze daarna de tijd om na te denken over hoe ze zich kunnen organiseren als jongerenbeweging. 's Avonds was er tijd voor ontspanning met Arabische muziek, Dabkeh cursussen (nationale Palestijnse dans) en lekker Palestijns eten. De directeur van één van onze partnerorganisaties reageerde enthousiast "zo veel jongeren, met zo'n sterk engagement voor hun jongerenbewegingen, dat zorgde voor heel wat interessante debatten tijdens het zomerkamp".

Dankzij het zomerkamp zijn de jongerenleiders nu beter geïnformeerd over hun rechten en weten ze hoe ze zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Door leiders van verschillende regio's in Palestina samen te brengen werd ook een basis gelegd voor het beginnende jongerennetwerk voor het recht op gezondheid. Alle jongerenbewegingen die aanwezig waren hebben zich geëngageerd om actief deel te nemen aan de campagnes van het netwerk. Door zich samen te mobiliseren en met verschillende verenigingen aan hetzelfde doel te werken, strijden ze voor een betere toegang tot gezondheidszorg voor alle Palestijnen. De campagnes zullen gaan over de strijd tegen de privatisering van de gezondheidszorg en tegen de bezetting door Israël. De bezetting belemmert de fysieke toegang tot gezondheidszorg en heeft een nefast effect op het psychosociaal welzijn van de bevolking.

Samen met onze Palestijnse partners willen we de jongerenbewegingen van Palestina steunen zodat ze beter vertegenwoordigd zijn binnen de Palestijnse sociale beweging.

Onze strategie? De leiders van de jongerenbewegingen sensibiliseren rond hun rechten – en in het bijzonder hun recht op gezondheid -, hen helpen zich beter te organiseren zodat ze sterker en beter gecoördineerd zijn en tenslotte hen ondersteunen in hun mobilisatie en participatie bij het nemen van beslissingen binnen de sociale beweging.

Een sterke Palestijnse sociale beweging waarin mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, armen en rijken verenigd zijn, kan het verschil maken. Zo'n beweging kan voor meer sociale rechtvaardigheid zorgen en kan de machtsverhoudingen in vraag stellen, zodat de meest kwetsbare burgers van de Palestijnse maatschappij beter beschermd worden.
Lees meer over het werk van G3W in Palestina

Viva Salud DOOR:

Auteur: Fiona BC - programmamedewerkster bij G3W

Deel dit artikel