Politiek akkoord in Congo: wat nu?

Het akkoord kwam tot stand dankzij bemiddeling door de Katholieke Kerk

Net voor het jaareinde, op 31 december, bereikten de meerderheid en de oppositie in Congo een akkoord dat de huidige crisis moet ontzenuwen. Enkel het MLC, de partij van voormalig rebellenleider Jean-Pierre Bemba, tekende het akkoord niet.

Volgens het akkoord, het resultaat van bemiddeling door de Katholieke Kerk, zullen de presidentsverkiezingen in 2017 plaatsvinden (en dus niet in 2018 zoals eerder aangekondigd), mag president Kabila zich niet opnieuw kandidaat stellen en moet de grondwet onveranderd blijven. Er werd ook overeengekomen dat de oppositie een nieuwe eerste minister zal leveren. Oppositieleider Etienne Tshisekedi moet toezien op de uitvoering van het akkoord als voorzitter van de "Conseil National de Suivi de l'Accord et du processus éléctoral" (CNSA).

Het akkoord is een eerste stap, maar er blijven nog veel vragen. Zo blijft het onduidelijk wanneer de nieuwe eerst minister benoemd zal worden en hoe de machtsdeling op nationaal een provinciaal niveau er precies zal uitzien. Hoewel een grote en gewelddadige confrontatie nu vermeden lijkt en het akkoord hopelijk een einde maakt aan het toenemende geweld en destabilisatie van het land belooft de uitwerking en interpretatie ervan nog voor spanningen te zorgen.

De oppositie aanvaardt met dit akkoord dat Kabila nog even kan blijven zitten. Of hij effectief de macht zal overdragen eind 2017 is echter nog lang niet zeker.

Repressie blijft voortduren

De druk van de internationale gemeenschap en de talloze jongerenbewegingen, democratie-activisten en andere actoren van het middenveld op president Kabila om een inclusief akkoord te sluiten met de oppositie lijkt dus zijn vruchten afgeworpen te hebben. Maar dat er de voorbije maanden bijna honderd doden gevallen zijn bij protesten en honderden betogers opgepakt werden maakt dat het akkoord erg bitter smaakt. In de gevangenissen zitten nog vele politieke gevangenen, de slachtoffers van het politiegeweld van de voorbije maanden wachten nog steeds op gerechtigheid, het verbod op betogingen blijft behouden en het signaal van radio RFI is nog steeds verstoord. Het akkoord voorziet een oplossing voor al deze zaken, maar de uitvoering ervan is nu cruciaal.

België moet druk blijven uitoefenen

"België mag de druk op Kabila niet laten afnemen en moet blijven hameren op het respect voor het recht op vrije meningsuiting en vrijheid van vergadering en vereniging." Zegt Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11. "Het is ook belangrijk dat ons land erop toeziet dat het akkoord ook effectief uitgevoerd wordt. Het zou niet de eerste keer zijn dat Kabila de zelf afgesproken regels niet nakomt." De mensenrechtenverdedigers, jongerenbewegingen en onafhankelijke media blijven de steun van de internationale gemeenschap nodig hebben.

Ook dient ons land in te zetten op technische en financiële steun aan een transparant en onafhankelijk verkiezingsproces. De hervorming van de nationale kiescommissie (CENI), een concrete kieskalender en een gedetailleerd budget moeten echter de voorwaarden zijn voor deze Belgische steun.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels