Protestactie tegen VS-EU-steunconferentie voor Irak in Brussel

Op 22 juni organiseren de Verenigde Staten en de Europese Unie in Brussel een internationale steunconferentie voor de nieuwe Iraakse regering. VS-Buitenlandminister Condoleezza Rice komt hiervoor speciaal naar Brussel. En om de conferentie voor te bereiden, trok een hoge EU-delegatie o.l.v. Javier Solana op 9 juni naar Bagdad, voor het eerst sinds de start van de oorlog.
 
Het BRussells Tribunal wil van deze gelegenheid gebruik maken om er nogmaals op te wijzen dat Irak vandaag geen soeverein maar een bezet land is. Deze illegale bezetting blijft dood, ziekte, honger, chaos en vernieling veroorzaken. Het einde van de bezetting is dan ook de basisvoorwaarde voor de heropbouw en ontwikkeling van het land.
 
Het BRussells Tribunal roept samen met andere organisaties (11.11.11, intal/Geneeskunde voor de Derde Wereld, Vrede vzw, StopUSA, SOS Irak,…) op tot een protestactie tegen deze Irak-steunconferentie, op dinsdag 21 juni van 16 tot 17 u op het Schumanplein in Brussel.

De actie heeft plaats op het volgende platform:Einde van de bezetting is basisvoorwaarde voor heropbouw van Irak

Op 22 juni 2005 organiseren de Verenigde Staten en de Europese Unie in Brussel een internationale conferentie over Irak, op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken.  Deze conferentie heeft tot doel de internationale steun aan de nieuwe regering in Bagdad inzake politieke en economische hervormingen te versterken en haar bij te staan bij het opstellen van een grondwet.

De legitimiteit en de autonomie van deze regering, geïnstalleerd en volledig gecontroleerd door de VS-bezettingsmacht na een illegale en illegitieme agressieoorlog, wordt niet alleen door een groot deel van de Iraakse bevolking betwist, maar ook door de internationale vredesbeweging.

We voelen ons genoodzaakt om de Belgische en Europese publieke opinie en autoriteiten er attent op te maken, dat de conferentie van Brussel een doodlopend initiatief is.

De zogenaamde 'heropbouw' onder de VS-bezetting werd al eerder openlijk bekritiseerd omdat ze Halliburton, Bechtel en andere multinationale ondernemingen begunstigt, en gepaard gaat met buitensporige corruptie binnen verschillende Iraakse ministeries.  Ondertussen blijft de meerderheid van de Iraakse bevolking verstoken van elektriciteit, zuiver water, onderwijs en gezondheidsdiensten.

Het is niet alleen een prioritaire en morele plicht om de moorden, repressie en plunderingen in Irak te stoppen. De Vierde Conventie van Genève bestempelt in artikel 147 als ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht: "moedwillig doden, folteren of onmenselijke behandeling, wat zwaar lijden en ernstige schade aan lichaam en gezondheid toebrengt (…) en de grootschalige vernietiging en toeëigening van bezittingen, niet gerechtvaardigd door militaire noodzaak en uitgevoerd op onwettige en nietsontziende wijze".

De landen van de EU moeten zich daarom concentreren op hun verplichtingen onder het humanitair recht, en verzekeren dat elke ernstige inbreuk op de Conventies van Genève correct wordt aangepakt (gemeenschappelijk artikel 1 van de Conventies van Genève).

De basisvoorwaarde voor de heropbouw van Irak is een spoedig einde van de bezetting, met een tijdsschema voor de terugtrekking van alle buitenlandse troepen. De VS en de andere landen betrokken bij de invasie en bezetting moeten compensatie betalen voor alle doden, gewonden en materiële schade ten gevolge van de agressieoorlog en de bezetting. Ze moeten ook verantwoording afleggen voor de onwettige inbeslagname van Iraakse fondsen en andere bezittingen.

Pas dan, en onder de volledige soevereiniteit van het Iraakse volk, kan een onafhankelijke Iraakse regering worden gevormd. Die regering kan dan beslissen of en wanneer een internationale conferentie voor de wederopbouw van Irak, bij voorkeur in Bagdad, moet worden georganiseerd.Dezelfde dag, 21 juni, zal op een persconferentie het nieuwe rapport van de VS-onderzoeksjournalist Dahr Jamail worden voorgesteld, "Irakese ziekenhuizen kreunen onder bezetting"). Het wordt uitgebracht door het BRussells Tribunal, Geneeskunde voor de Derde Wereld, El Taller Internacional en andere organisaties. Het brengt een heel ander beeld van de verschrikkelijke realiteit in Irak dan we gewoonlijk te zien krijgen.

Meer info: www.brusselstribunal.org

Deel dit artikel