VN roept 2008 uit tot ‘Jaar van het Sanitair’

In 2008 vraagt de VN speciale aandacht voor het verbeteren van sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. Momenteel zijn maar liefst 2,6 miljard mensen (ongeveer 41% van de wereldbevolking) aangewezen op gebrekkige sanitaire voorzieningen. Bovendien hebben nog altijd 1,1 miljard mensen geen toegang tot zuiver water. De gevolgen van deze combinatie zijn navenant.

 


De toegang tot een minimum aan sanitaire voorzieningen werd in 2002 toegevoegd aan het lijstje met Millenniumdoelstellingen. Het aantal mensen dat niet over hygiënisch sanitair beschikt, zou tegen 2015 gehalveerd worden. Het ziet er echter niet naar uit dat deze doelstelling tegen de vooropgestelde datum gehaald wordt. Zonder bijkomende inspanningen haalt Sub-Sahara-Afrika de halvering ten vroegste tegen 2076.  

 

 

 

Toegang tot degelijke sanitaire voorzieningen is nochtans van vitaal belang voor de volksgezondheid en een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de allerarmsten. “Verbetering van de sanitaire voorzieningen is cruciaal voor het bereiken van álle Millenniumdoelstellingen,” aldus Sarah Dobsevage van WaterAid. “Als de VN-lidstaten de Millenniumdoelstellingen ernstig nemen – en de armoede fundamenteel willen bestrijden – moet deze globale crisis aangepakt worden. De humanitaire kost is enorm. Jaarlijks sterven 1,8 miljoen kinderen jonger dan vijf, wegens diarree.” 

 

Economische impact
Beter sanitair heeft een positieve invloed op economische groei en armoedebestrijding. Elke dollar die gespendeerd wordt aan verbetering van sanitair levert een economisch surplus van 7 dollar op, zo berekende een recente studie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).  Sanitaire voorzieningen dragen – vooral bij vrouwen en meisjes – bij tot een gevoelige vooruitgang van zelfvertrouwen, privacy en veiligheid.  

De gebrekkige toestand van de huidige sanitaire installaties is bovendien nefast voor het milieu. Jaarlijks komt 200 miljoen ton menselijke uitwerpselen in de leefomgeving terecht. In ontwikkelingslanden wordt 90% van het vervuilde water geloosd zonder enige behandeling.  Rivieren raken erdoor vervuild en watervoorzieningen worden verontreinigd. Miljoenen mensen worden op die manier blootgesteld aan de verspreiding van ziektes. 

 

 

Water en hygiëne zijn een belangrijk onderdeel van de programma's van Bevrijde Wereld in West-Afrika. Samen met onder meer WaterAid, Ello Mobile en het Vlaams Partnerschap Water Voor Ontwikkeling investeren we er in verbeterde infrastructuur en het opzetten van dorpscomités die de waterinstallaties onderhouden. 

 

Lees meer over onze water- en hygiëneprojecten in Guinee-Bissau, op pagina 3 van Djembé, het driemaandelijkse tijdschrift van Bevrijde Wereld.  

 

 

Katrien De Graeve (redacteur Bevrijde Wereld)

bronnen: UN, WaterAid

 

www.bevrijdewereld.be

 

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel