"We rekenen er nu op dat de regering het migratiepact ernstig neemt en ernaar handelt"

federaal-parlement

11.11.11, de koepel van de Vlaamse noord-zuidbeweging, is tevreden dat het Parlement zich met een meer dan tweederdemeerderheid achter de resolutie over de Global Compact for Migration (migratiepact) schaart. De regering kan dit moeilijk negeren.

Het parlement geeft daarmee een duidelijk signaal dat België niet thuis hoort in het kamp van Orban, Trump of Kurz. We rekenen er dan ook op dat België het pact ook in de Algemene Vergadering van de VN goedkeurt.

11.11.11, dat de onderhandelingen van bij de start opvolgde en op dit ogenblik zelf aanwezig is in Marrakesh voor het Global Forum Migration and Development, ziet het pact als een belangrijke eerste stap naar een migratiebeleid waar iedereen beter van wordt: migranten zelf, bestemmingslanden en de landen van oorsprong. Migratie kan met de juiste omkadering immers een motor zijn van ontwikkeling.

Het migratiepact trekt de standaarden inzake de bescherming van de rechten van migranten internationaal naar omhoog. De experten die begin deze week in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken aan bod kwamen, bevestigden quasi unaniem dat het akkoord niet-bindend is en dat er teksten zijn met grotere autoriteit waarop rechters zich in België kunnen beroepen.

We rekenen er nu op dat de regering de inhoud van het migratiepact ernstig neemt en er naar handelt.

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11: "We hebben deze regering al dikwijls horen zeggen dat de politiek beslist. De resolutie die het Parlement met een meer dan overtuigende meerderheid heeft goedgekeurd is een politieke beslissing. Het is voor België nu een kwestie van uit te voeren wat het hoogste democratisch verkozen orgaan haar opdraagt."

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels