Ambitie en kwetsbaarheid moeten centrale thema’s klimaattop zijn

windmolens

In Bonn vindt van 6 tot 17 november de 23ste klimaattop (COP23) plaats. Het voorzitterschap is voor de eerste keer in handen van een kwetsbare eilandstaat, Fiji. En dat in een jaar waarin Harvey, Irma, Jose, Katia en Maria de grenzen van aanpassing pijnlijk duidelijk maakten. Het uitgelezen moment om ambitie en klimaatkwetsbaarheid op de agenda te zetten.

Wat verwacht het Platform Klimaatrechtvaardigheid - dat de milieuorganisaties, vakbonden, noord-zuidorganisaties en jeugdraden verenigt - van deze 'eilandCOP'?

Ambitie in lijn brengen met Parijs

In Parijs beloofden de landen de opwarming te beperken tot ver onder 2 °C en een streefdoel van maximaal 1,5 °C voorop te stellen. Maar de concrete ambitie ontbrak en ontbreekt nog steeds. De plannen die de landen indienden (NDC's) zetten ons op een traject van 3 °C – 3.5 °C, waarin delen van de wereld onleefbaar worden. In 2018 wordt een stand van zaken opgemaakt en moet een proces worden opgestart om de ambitie op te schroeven tegen 2020. In Bonn moeten de afspraken worden gemaakt over hoe dat zal gebeuren.

België en Europa moeten een voortrekkersrol spelen en meer ambitie tonen. Europa wil tegen 2030 de uitstoot met 40% verminderen. Dat is ruim onvoldoende om eerlijk bij te dragen aan de Parijsdoelstellingen. Het klimaatleiderschap dat Europa wil tonen en claimde te hebben na de verwerping van het Akkoord van Parijs door de VS, is ongeloofwaardig. België en Europa moeten in Bonn duidelijk maken dat ze open staan voor een bijstelling van die ambitie tegen 2020.

Kwetsbaarheid centraal

Fiji is een kleine eilandstaat die bijzonder kwetsbaar is voor de natuurrampen die klimaatverandering met zich mee brengt. Frank Bainimarama, de eerste minister van Fiji, zette in zijn speech aan de Algemene Vergadering van de VN de toon voor COP23: hij sprak over de verwoestende orkanen die de Atlantische Oceaan teisterden in september en legde de focus op solidariteit.

Bonn kan van solidariteit een speerpunt maken door een mechanisme op poten te zetten voor extra financiering voor schade en verlies, of loss and damage, veroorzaakt door klimaatimpacts. Bovendien kunnen de klimaatonderhandelingen een impuls geven aan de internationale reactie op het toenemende aantal mensen op de vlucht voor het klimaat.

Het voorzitterschap van Fiji in 2017 wordt gevolgd door een Europees voorzitterschap (Polen) in 2018. Dit biedt een kans voor een progressieve tandem in het klimaatdebat. De onderhandelingen in 2017 en 2018 zijn cruciaal voor het behalen van de Parijsdoelstellingen.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels