Brief aan de nieuwe Hoge Commissaris voor Mensenrechten

Director Michelle Bachelet, de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN

11.11.11 is één van de ondertekenaars van een brief gericht aan Michelle Bachelet, de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Op maandag 3 september begon de voormalige Chileense president aan haar ambtstermijn. Zij volgt Zeid Ra'ad Al Hussein op die zich sterk profileerde als luidruchtig pleitbezorger van de mensenrechten en daardoor veel regeringen tegen het hoofd stootte. Zelf noemt hij dat waarschijnlijk de belangrijkste reden dat hij geen tweede ambtstermijn kreeg.

Nochtans kan een mondige en onafhankelijke mensenrechtencommissaris een belangrijke rol spelen in het aanpakken van mensenrechtenschendingen in de wereld. In tijden dat instituten als het Hoog Commissariaat worden gemarginaliseerd en meer en meer in diskrediet worden gebracht ook door 'Westerse' regeringen, vindt 11.11.11 het belangrijk om een tegenwicht te bieden.

Het initiatief voor de brief kwam van een aantal internationale mensenrechtenorganisaties in Genève, waar ook de zetel van het Hoog Commissariaat is gevestigd, maar werd ondersteund door lokale, regionale en nationale organisaties uit het middenveld.

We kijken naar u in deze moeilijke tijden om een onwrikbare stem te zijn ter verdediging van de mensenrechten, de slachtoffers en de verdedigers van die rechten wereldwijd

"U start uw mandaat op het ogenblik dat mensenrechten worden aangevallen en dat het risico bestaat dat vele verwezenlijkingen van de moderne mensenrechtenbeweging worden teruggedraaid.(...) Op alle continenten worden de rechten van individuen, gemeenschappen en volkeren aangevallen door regeringen en privé-actoren. De burgersamenleving, vreedzame dissidenten en media worden dikwijls brutaal het zwijgen opgelegd. (...) We kijken dan ook naar u in deze moeilijke tijden om een onwrikbare stem te zijn ter verdediging van de mensenrechten, de slachtoffers en de verdedigers van die rechten wereldwijd," is één van de citaten in de brief.

De ondertekende ngo's begrijpen ook dat de nieuwe Hoge Commissaris voor grote uitdagingen staat. Veel regeringen zijn gewonnen voor stille diplomatie en respect voor de nationale soevereiniteit, eerder dan voor de politiek van 'naming and shaming' waarbij zij publiekelijk worden aangeklaagd voor hun nefast mensenrechtenbeleid.

"Dikwijls zijn de meest intolerante en repressie regimes ook de luidste roepers om u het zwijgen op te leggen", zeggen de ondertekenaars. "Overlevenden, slachtoffers en verdedigers in landen waar de rechten geschonden worden, rekenen op u als mensenrechten kampioen en hopen dat u de moed en vastberadenheid hebt om schenders van die rechten met naam en toenaam bekend te maken, zelfs als regeringen daar niet blij mee zijn."

Heel concreet wordt er al uitgekeken of de nieuwe Hoge Commissaris de database zal publiceren van bedrijven die zaken doen in de Israëlische bezette gebieden. Haar voorganger Zeid liet die database maken, maar ze werd nog niet toegankelijk gemaakt.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels