Buitenlands kapitaalfonds probeert Belgische wet te laten intrekken

11.11.11 gehoord door het Grondwettelijk Hof in zaak NML Capital versus de Belgische overheid

aasgieren-art

Het Grondwettelijk Hof hoort vandaag, 7 maart, de tussenkomende partijen in de zaak van het investeringsfonds NML Capital en de Belgische overheid. Het fonds probeert een wet die zogenaamde 'aasgierfondsen' aan banden legt nietig te laten verklaren. Ngo's als 11.11.11, CNCD-11.11.11 en het Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM) verdedigen de wet, zij aan zij met de Belgische overheid, en worden vandaag ook gehoord.

Aasgierfondsen kopen schulden op van landen in financiële moeilijkheden. Dikwijls gaat het om ontwikkelingslanden. Op het voor het aasgierfonds meest geschikte moment, klaagt het fonds die landen aan om hun schulden terug te betalen, aangevuld met rente en boetes. Dat levert het aasgierfonds grote winsten op. Deze fondsen schrikken er niet voor terug om de bedragen ook echt te gaan 'cashen' in de betrokken landen en om een aantal bezittingen van landen in moeilijkheden op te eisen, daarbij geholpen door buitenlandse rechters.

Een voorbeeld: enkele maanden voor de kwijtschelding van een deel van de schuld van Zambia, werd het land in 2006 voor de rechter gedaagd door aasgierfonds Donegal. Het werd een jaar later door het Londense Hooggerechtshof veroordeeld tot het betalen van 15,4 miljoen dollar aan het fonds plus de gerechtskosten, wat het totaal op 17 miljoen dollar bracht. Donegal kocht het schuldpapier voor 3,3 miljoen dollar ...

Toen een fonds van Paul Singer, de eigenaar van NML Capital, in 2008 beslag legde op Belgische overheidsmiddelen bestemd voor de Republiek Congo-Brazzaville, keurde het Parlement een eerste wet goed. Daarmee maakte het middelen bestemd voor ontwikkelingssamenwerking immuun voor aanvallen van aasgierfondsen.

De nieuwe wet van 2015 die door meerderheid en oppositie werd goedgekeurd, gaat nog verder. Zij biedt Belgische rechters de mogelijkheid om het recht op terugbetaling van aasgierfondsen te beperken tot de waarde die dit fonds zelf heeft uitgegeven om het schuldpapier af te kopen. De rechter moet eerst vaststellen dat het aasgierfonds een 'ongeoorloofd voordeel' nastreeft. Daarnaast moet hij aantonen dat aan minstens één voorwaarde van een reeks wordt voldaan.

11.11.11, zijn Franstalige tegenhanger CNCD-11.11.11 en CADTM, die aan de kar trokken van het wettelijke initiatief, stapten mee in de zaak tegen NML Capital omdat zij al lang inzetten op een meer rechtvaardig financieel systeem. Door de aasgierfondsen kunnen ontwikkelingslanden vaak de basisrechten en -behoeften van hun bevolking niet meer vervullen. De ngo's werkten dan ook samen met het parlement aan de totstandkoming van de wet.

Ondertussen ligt er in het parlement een resolutie op tafel om ook andere landen en internationale instellingen aan te sporen soortgelijke initiatieven te nemen. De Belgische wet kan daarbij als voorbeeld.

Voor Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11, is dit soort van nationale wetgeving - bij gebrek aan multilaterale mechanismen - onmisbaar om aasgierfondsen te dwarsbomen. "Paul Singer en NML Capital hebben de inzet goed begrepen. Daarom proberen zij te allen prijze om deze wet te laten annuleren voor zij andere landen op gedachten brengt. De inzet van dit proces voor het Grondwettelijk Hof reikt dus verder dan de grenzen van België. Als meerdere landen gelijkaardige wetten aannemen, knippen zij namelijk de vleugels van de aasgierfondsen. De VN had het in een rapport van 2016 nog over de negatieve effecten van aasgierfondsen op de economie van landen. En België zelf oogstte met de wet ook lof op internationaal niveau."

Actie

Om aandacht te vragen voor de praktijken van deze fondsen, voerden 11.11.11, CNCD-11.11.11 en CADTM, samen met ADES, Financité, Rethinking Economics en Théatre Croquemitaine actie op het Koningsplein.

Een reusachtige aasgier van 3 meter hoog en 5 meter diameter stond symbool voor de bedreiging van NML Capital voor de Belgische wet. De actie ging gepaard met een flashmob, korte toespraken en sambamuziek.

11.11.11 DOOR:

Ja, ik steun 11.11.11 in de strijd tegen aasgierfondsen

Doe een gift

Actie

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels