Filipijnen: 11.11.11-partners werken in klimaat van geweld en straffeloosheid

Actie van iDefend voor het respect van mensenrechten en tegen de doodstrafEr gaat bijna geen dag voorbij zonder dat ons verontrustende berichten bereiken vanuit de Filipijnen. Moorden in het kader van de 'war on drugs', het intimideren van politieke tegenstanders, het schofferen van internationale leiders ... Sinds president Duterte aan de macht kwam staan de Filipijnen internationaal in de schijnwerpers. De 11.11.11-partners blijven, ondanks waarschuwingen om "de president niet tegen te spreken", ijveren voor de mensenrechten en tegen de invoering van de doodstraf.

Het aantal rapporten en reportages met shockerende verhalen over de golf van moorden in de Filipijnen zijn ondertussen legio, het Amnesty-rapport was het laatste in de rij. De president voert een oorlog die eigenlijk niet te winnen is maar die de bevolking angst inboezemt. De 'war on drugs' leidt de aandacht af van de veel grotere uitdaging waar het land voor staat: werk maken van een duurzame economische groei die ten goede komt aan de brede lagen van de bevolking.

Onze partners delen de analyse van mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch dat operatie 'Oplan TokHang' of Operatie Klopjacht de arme bevolking het hardst treft. Niemand gaat voor zijn plezier drugs verhandelen, of kan die zomaar produceren en op de markt brengen. Iedereen weet dat enkele machtige drugssyndicaten van hogerhand bescherming genieten. Een Zwitserse journaliste vond een getuige die beweerde dat sommige 'huurmoordenaars' die drugsverdachten vermoorden betaald worden met ... drugs. Zo cynisch verloopt deze 'oorlog'.

Deze week schortte Duterte Oplan Tokhang op. Algemeen wordt aangenomen dat dit te maken heeft met de moord op een Zuid-Koreaanse zakenman die gekidnapt en gewurgd werd in het hoofdkantoor van de nationale politie. Hij is daarmee slechts één van de 6000 slachtoffers in deze smerige oorlog, maar zijn dood richtte plots de schijnwerpers op de corruptie en verrotting binnen de politiediensten. Ik ben benieuwd of de aangekondigde schoonmaakoperatie de corruptie helemaal zal uitroeien. Dit was één van vele verkiezingsbeloftes die Duterte ondertussen 'vergeten' was.

Eerste juridische overwinning op Duterte

En er valt nog meer 'vervelend' nieuws voor Duterte te melden. De familie van 4 slachtoffers die een kortgeding aanspande tegen brutaal politieoptreden behaalde een eerste juridische overwinning. De rechter beval de operatie in deze politiezone op te schorten. Dit is de eerste rechtszaak tegen de operatie, en wordt beschouwd als een belangrijke en moedige beslissing van de rechterlijke macht tegenover Duterte.

Ondertussen werkt het Congres zijn agenda af, en blijft het doof en blind voor de cultuur van straffeloosheid. Er wordt nu gedebatteerd over het opnieuw invoeren van de doodstraf in de strijd tegen drugs. Onze partners zijn lid van de iDefend-coalitie, die hiertegen campagne voert, met enig succes, want tegen alle verwachtingen in is de wet nog niet goedgekeurd in de Kamer.

Bittere bijsmaak

Dit is de context waarbinnen de partners van 11.11.11 momenteel moeten werken. Ondanks hun afgrijzen voor Duterte's vuile oorlog, proberen zij hun eisen naar voor te schuiven: respecteer de mensenrechten, stop de destructieve mijnbouw, maak werk van landhervorming, zorg voor een betere sociale bescherming, verbeter de publieke diensten, maak werk van een allesomvattend klimaatplan, met de nadruk op het investeren in hernieuwbare energie, enz..

Gelukkig zijn er binnen de regeringsploeg ook enkele progressieve krachten. Hier en daar wordt vooruitgang geboekt en worden steenkoolcentrales en vervuilende mijnprojecten gesloten, maar iedere overwinning heeft een bittere bijsmaak in dit klimaat van geweld en straffeloosheid.

Kris Vanslambrouck
Inhoudelijk medewerker partnerwerking Azië

Steun het werk van onze partners voor het respect voor mensenrechten en tegen de doorstraf.

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels