Meer steun nodig voor humanitaire crisis in Congo

Sinds augustus 2016 speelt er zich een drama af in de Congolese Kasaï provincies. Een lokaal conflict tussen de regering en milities van 'Kamuina Nsapu' is er uitgegroeid tot een humanitaire ramp.

Volgens officiële cijfers zijn er tussen 500 en 1.000 mensen gedood, maar omdat het gebied voor een groot stuk ontoegankelijk is voor hulporganisaties ligt het werkelijke cijfer waarschijnlijk veel hoger. De verhalen zijn gruwelijk. Zo hebben de milities in maart 42 politieagenten in een hinderlaag gelokt en onthoofd. Ook het regeringsleger gaat zich te buiten aan wreedheden. In februari dook er een video op waarin soldaten ongewapende burgers al lachend executeren. Ondanks de moeilijkheden om toegang te krijgen tot het gebied documenteerden de Verenigde Naties al 40 massagraven.

Vergeten conflict?

Het van oorsprong lokale conflict heeft zich vandaag uitgebreid naar 5 Congolese provincies. Op 10 maanden tijd zijn 1,3 miljoen mensen hun huis ontvlucht. Recente berichten over de oprichting van 'zelfverdedigingsmilities' en toenemend etnisch geweld tegen de gevluchte bevolking doen vrezen voor nog meer geweld en een steeds groter wordende burgeroorlog. Ondanks een recent vernieuwd en erg robuust mandaat slaagt de VN vredesmacht in de regio, de MONUSCO, er niet in efficiënt op te treden tegen het geweld. Het gebrek aan sterk leiderschap en de soms slecht opgeleide en ongemotiveerde blauwhelmen beletten een adequate respons. De crisis maakte dat Congo in 2016 het grootste aantal nieuwe interne ontheemden ter wereld telt, meer dan Syrië. Maar ondanks al deze alarmsignalen lijkt de situatie in de Kasaï provincies vooralsnog een vergeten crisis. De Europese Unie verminderde in januari 2017 zelfs haar budget voor humanitaire hulp aan Centraal-Afrika met 30%.

Meer hulp nodig

OCHA, het coördinatiebureau van de VN voor humanitaire steun, heeft enkele weken geleden in een dringende oproep 64,5 miljoen dollar gevraagd om meer dan 700.000 levens te redden. Ook lidorganisaties van 11.11.11 zoals Broederlijk Delen lanceerden een dergelijke oproep. Maar weinig donoren zijn bereid om hierop in te gaan. Net nu de diplomatieke relaties tussen België en Congo onder hoogspanning staan omwille van de vele mensenrechtenschendingen en het uitstellen van de presidentsverkiezingen kan België een krachtig signaal sturen dat het aan de zijde van de Congolese bevolking blijft staan. Humanitaire steun is dringend nodig.

11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, roept de Belgische regering dan ook op om meer middelen vrij te maken voor humanitaire hulp in de Kasaï provincies, zonder dat dit ten koste gaat van de structurele inspanningen die ons land levert, en te pleiten dat de Europese Unie haar budget voor humanitaire hulp terug opkrikt naar minstens het niveau van 2016. Minister Reynders heeft ook al verschillend keren opgeroepen tot een onafhankelijk internationaal onderzoek naar het geweld in de Kasaï. 11.11.11 steunt deze oproep.

Pieter-Jan Hamels

Deel dit artikel