EU: Palmolie hoort niet langer in de brandstoftank

Actievoerders bij de Europese Commissie

11.11.11 kaart al jaren aan dat biobrandstoffen op basis van voedselgewassen een probleem zijn. Ze vormen concurrentie op landbouwgronden voor voedsel, wat weegt op de voedselzekerheid. Bovendien zorgen gewassen als palmolie en soja in Zuid-Oost Azië en Latijns-Amerika voor ontbossing en verlies van biodiversiteit. Daarnaast gaat de grootschalige productie ervan vaak gepaard met landroof en schendingen van mensenrechten. Onze partners in Indonesië zijn dag in dag uit bezig met het aankaarten van deze schendingen.

Samen met de Europese organisatie Transport and Environment en andere organisaties, vormden we daarom de coalitie #NotInMyTank. Dé vraag van deze coalitie aan de Europese Commissie: houd palmolie en soja uit de brandstoftank van Europeanen. We verzamelden meer dan 600.000 Europese handtekeningen en zorgden er voor dat bijna 65.000 Europeanen de publieksconsultatie invulden.

Het resultaat mag er zijn. De Europese Commissie erkende vorige week dat palmolie een problematische grondstof voor 'biobrandstoffen' is. Concreet betekent dit dat deze biobrandstoffen vanaf 2021 uitgefaseerd worden. Dat is heel goed nieuws, want nu wordt 51% van de import van palmolie in de EU daarvoor gebruikt. Helaas valt soja buiten de beslissing, en laat de commissie ook enkele achterpoortjes inzake palmolie open staan. In dit artikel lees je daarover meer.

Voor 11.11.11 is dit verhaal niet voorbij. In tegenstelling tot vroeger, is er geen verplichting meer voor lidstaten om voedselgewassen bij te mengen in hun brandstoffen. Toch wil België dat nog minstens tot 2030 doen volgens het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan dat voorligt.

Samen met onze lidorganisaties en partners van de milieubeweging, zullen we deze problematiek blijven op de agenda zetten.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels