President Rwanda ontmoet koning en premier Michel

Onze regering moet mensenrechten en democratie ter sprake brengen

België moet mensenrechten en democratie ter sprake brengen bij president Rwanda

De president van Rwanda en voorzitter van de Afrikaanse Unie Paul Kagame had op dinsdag 5 juni een ontmoeting met koning Filip en met premier Michel. Op uitnodiging van de Europese Commissie was hij de eregast op de Europese Ontwikkelingsdagen. 11.11.11 vroeg de Belgische regering om van de gelegenheid gebruik te maken en aan te dringen op meer democratie en respect voor de mensenrechten in Rwanda.

 President Kagame is al jaren een pleitbezorger van een sterkere en meer efficiënte Afrikaanse Unie (AU). Onder zijn leiderschap ondergaat de AU een aantal ingrijpende hervormingen. Maar tegelijkertijd schiet de Rwandese president ook met scherp op het Afrikaanse Hof voor de Rechten van Mensen en Volkeren. Als voorzitter van de Afrikaanse Unie ondergraaft hij zo de belangrijke rol die de organisatie speelt bij het verdedigen van democratie en mensenrechten op het continent.

Ook in Rwanda liet president Kagame de grondwet veranderen om langer aan de macht te kunnen blijven

Voor 11.11.11 meten Europa en België met twee maten en twee gewichten als het op de bescherming van mensenrechten en het verdedigen van democratie in Centraal-Afrika aankomt. “Ons land is terecht erg kritisch ten aanzien van de presidenten van Burundi en Congo, die zich vastklampen aan de macht en kritische stemmen onderdrukken”, zegt 11.11.11. ”Maar ook in Rwanda liet president Kagame de grondwet veranderen om langer aan de macht te kunnen blijven en neemt de repressie op dissidente stemmen toe. Dat daar geen kritiek op gegeven wordt getuigt van weinig coherentie in het Belgische beleid in Centraal-Afrika.”

De mooie ontwikkelingsresultaten van Rwanda mogen geen reden zijn om de mensenrechtenschendingen en het gebrek aan democratie door de vingers te zien

Als voorzitter van de Afrikaanse Unie is Kagame een strategisch belangrijke partner van België en de Europese Unie. Bovendien kan Rwanda ook mooie ontwikkelingsresultaten voorleggen, zeker in vergelijking met buurlanden Burundi en Congo. Dit mag echter geen reden zijn om het stijgende aantal mensenrechtenschendingen en het gebrek aan democratie in Rwanda door de vingers te zien.

Voor 11.11.11 moet de Belgische regering maximaal inzetten op meer democratie en respect voor mensenrechten in Rwanda. Dit kon op 5 juni door in het gesprek met president Kagame de thema’s mensenrechten en democratie aan te kaarten.

Maar het kan ook op een meer structurele manier. België onderhandelt momenteel over een nieuw samenwerkingsprogramma met Rwanda. Dit is een uitgelezen kans om mensenrechten en de versterking van de democratie centraal te stellen in de bilaterale samenwerking met Rwanda. 

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels