11.11.11 in 2017

11.11.11 in 2017

In 2015 werd Europa opgeschrikt door beelden van vluchtelingen en migranten die stierven op de Middellandse Zee. De foto van Aylan, het jongetje dat dood aanspoelde op een strand, joeg een schokgolf door heel Europa. De solidariteit en het mededogen van de publieke opinie, van media en politiek was toen groot.

Het lijkt een eeuwigheid geleden. Twee jaar later was de sfeer behoorlijk omgeslagen. Vluchtelingen en migranten werden razendsnel onderwerp van politiek en publiek debat en sommige politici ontdekten dat hier electoraal winst te rapen viel. Maar die aandacht leverde niet per se veel voordeel op voor de vluchtelingen zelf, zo bleek al gauw.

In 2017 zetten we daarom het thema migratie en vluchtelingen centraal in onze campagne. Dat deden we met een bang hart, want de polarisering rond het onderwerp was groot. Maar we zijn tevreden dat we die keuze maakten. 11.11.11 heeft zich volop mee in het debat geworpen en niet zonder succes. We wilden de stem laten horen van een groot deel van de bevolking dat kiest voor een humane behandeling van vluchtelingen en we drongen bij het beleid aan op een gelijkaardige opstelling. Politici uit meerderheid en oppositie stonden open voor die boodschap en ondersteunden ze publiekelijk.

De aandacht voor migratie waarbij we perfect de link konden leggen tussen onze zuid- en onze noordwerking, werd ook gewaardeerd door onze schenkers. De opbrengst van de campagne ging er zelfs licht op vooruit.

Maar het werk is niet gedaan. Net als in 2017 zullen we ook in 2018 blijven focussen op migratie, zonder onze andere thema’s te verwaarlozen. We blijven inzetten op meer rechtvaardigheid in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten, op een krachtdadig klimaatbeleid, op eerlijke handelsrelaties. En we zijn er ons van bewust dat al die thema’s steeds meer met elkaar verbonden raken.

Bogdan Vanden Berghe, Directeur 11.11.11
Bea Cantillon, voorzitster 11.11.11

Deel dit artikel