11.11.11-partner iDEFEND komt op voor slachtoffers drugsbeleid Duterte

Ellecer Ebro Carlos, adjunct-algemeen directeur van 11.11.11-partner PAHRA en woordvoerder van iDEFEND

"Het officiële dodencijfer staat op 5.000, maar algemeen wordt aangenomen dat er al 20.000 mensen zijn omgekomen in de oorlog tegen drugs." Aan het woord is de Filipijnse mensenrechtenexpert Ellecer Ebro Carlos. In tegenstelling tot de meerderheid van de Filipijnen staat hij niet achter de autoritaire politiek van president Duterte.

Carlos is de adjunct-algemeen secretaris van PAHRA, een partnerorganisatie van 11.11.11 die gespecialiseerd is in mensenrechten. Hij is ook de woordvoerder van iDEFEND, dat eveneens opkomt voor mensenrechten en menselijke waardigheid. Hij was onlangs op werkbezoek in ons land.

Hoe groot is het drugsprobleem in de Filipijnen?

Carlos: "Het is niet noemenswaardig groter bij ons dan in andere landen. Het zou gaan over 1,4 miljoen gebruikers op een totaal van 110 miljoen inwoners. We zijn helemaal geen narcoticastaat. Er bestaan ook geen gevaarlijke drugssyndicaten."

De Filipijnen zijn geen narcoticastaat

Waarom vermoordt president Duterte de druggebruikers i.p.v. hen te helpen?

Carlos: "Volgens Duterte wordt het leven van de Filipijnen economisch beter als de druggebruikers en handelaars uitgeschakeld worden. Daarnaast verspreidt hij de boodschap dat je met mensenrechten geen ontwikkeling teweeg kan brengen. Zijn communicatie is zo efficiënt dat het voor ons moeilijk is om een andere boodschap tot bij het publiek te krijgen. De meerderheid van de Filipijnen staat achter Duterte's autoritaire politiek."

Hoe reageren jullie op die hardhandige aanpak?

Carlos: "Na de aanstelling van Duterte als president in 2016 botsten we al snel op een muur bij de regering. Er was geen dialoog mogelijk. Veel organisaties reageerden op de moorden door ze te documenteren. Met iDEFEND gingen we ons meer richten op communicatie. Met efficiënte en eenvoudige boodschappen willen we de mensen van mening doen veranderen. We aarzelen ook minder om de confrontatie met de regering aan te gaan en vragen zelfs maatregelen aan andere landen."

Hoe krijgen wij gehoor als er geen politieke wil is?

Welk alternatief stelt iDEFEND voor?

Carlos: "Zorg en begeleiding. Maar Duterte is daar niet in geïnteresseerd. Eigenlijk is hij helemaal niet geïnteresseerd in eender welke oplossing. Nochtans is het drugprobleem er één van sociale rechtvaardigheid. Wij vragen een empatisch beleid gericht op mensenrechten. En een radicale hervorming van het rechtssysteem. Maar hoe krijgen wij gehoor als er geen politieke wil is?"

Wat vragen jullie aan andere landen?

Carlos: "Internationale organisaties moeten er bij Duterte op aandringen dat hij zijn drugsoorlog stopzet. Bovendien moet de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties tussenbeide komen. Hij moet de moorden onderzoeken. Volgens de regering werden alleen mensen neergeschoten die geweld gebruikten. Maar is dat ook zo?

Van de Europese Unie vragen wij dat ze de lagere invoertaksen voor Filipijnse producten, het zogenaamde GPS+-systeem, opheft. Het is geen handelsakkoord, maar een eenzijdige Europese maatregel in ruil voor de toepassing van een aantal richtlijnen over mensenrechten. Tegen eind dit jaar valt hierover een beslissing."

Ten slotte, wat kan 11.11.11 doen?

Carlos: "De mensenrechten in de Filipijnen op de agenda van jullie regeringen zetten. En in dialoog treden met de Filipijnen in Europa. Want ook hen bewerkt Duterte met propaganda."

 

11.11.11 DOOR:

Meer weten over onze partners?

PAHRA/iDEFEND

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels