11.11.11 plaatst Libië op de agenda van het Belgische parlement

20171104-rondetafel-libie-parlement-640x330

Op dinsdag 4 december plaatste 11.11.11 de zorgwekkende situatie van migranten in Libië op de agenda van het Belgische parlement. We nodigden vier internationale experten – waaronder de VN-gezant voor de situatie op de Middellandse Zee - uit voor een rondetafelgesprek met de Belgische beleidsmakers.

Internationale verontwaardiging

De beelden van Afrikaanse migranten die in Libië als slaven verkocht worden zorgden de voorbije weken voor grote internationale verontwaardiging. 

VN-Secretaris-Generaal Guterres reageerde geschokt en vroeg een sterk antwoord van de internationale gemeenschap. Ook in België veroordeelden verschillende regeringsleden de praktijken in Libië. Premier Charles Michel sprak zich uit tegen deze 'misdaden tegen de mensheid' en riep op tot een internationaal onderzoek.

Tijdens de top van de Europese en de Afrikaanse Unie in Abidjan kondigden de EU, de AU en de VN een gezamenlijke taskforce aan om 'levens van migranten te redden, meer in te zetten op ondersteuning bij vrijwillige terugkeer en hervestiging van mensen die internationale bescherming nodig hebben'. VN-gezant voor de situatie op de Middellandse Zee Vincent Cochetel, dinsdag te gast op ons rondetafelgesprek, werd in Abidjan aangesteld om het evacuatieplan te leiden.

Europese verontwaardiging ongeloofwaardig

11.11.11 vindt het goed dat de onmenselijke situatie in Libië eindelijk internationale aandacht krijgt en aan de kaak wordt gesteld.

De situatie is al veel langer dramatisch. Talloze rapporten van de Verenigde Naties en ngo's toonden het voorbije jaar aan hoe migranten in de Libische detentiecentra misbruikt, verkracht en verkocht worden.

Niet alleen zijn de wantoestanden al meer dan een jaar bekend. De EU is bovendien medeplichtig via haar migratiebeleid en haar steun aan de Libische kustwacht. Daniel Howden, onderzoeksjournalist Refugees Deeply

Volgens Daniel Howden, onderzoeksjournalist voor Refugees Deeply en eveneens een van de panelleden tijdens het rondetafelgesprek, is de Europese verontwaardiging ongeloofwaardig. 'Niet alleen zijn de wantoestanden al meer dan een jaar bekend. De EU is bovendien medeplichtig via haar migratiebeleid en haar steun aan de Libische kustwacht.'

Grote interesse van beleidsmakers

Het rondetafelgesprek van 11.11.11 kon op veel interesse rekenen van betrokken beleidsmakers. Heel wat Belgische en EU parlementsleden, kabinetsmedewerkers en medewerkers van verschillende administraties, internationale organisaties en ngo's tekenden present.

De vier panelleden brachten een diepgaande analyse vanop het terrein en schoven mogelijke oplossingen naar voor.

Eensgezind pleitten ze voor dringende actie van de internationale gemeenschap om mensen te bevrijden uit de detentiecentra en in veiligheid te brengen. Daarbij moeten de Europese lidstaten veel meer inzetten op hervestiging.

Op langere termijn moeten er grote inspanningen geleverd worden om de stabiliteit in Libië te herstellen.

Elk beleid gericht op containment (het ter plaatse houden van mensen) in Libië betekent een gevaar voor mensenrechtenschendingen. Libië heeft de VN Vluchtelingenconventie niet getekend. Volgens de Libische wetgeving begaan alle migranten (los van de vraag of ze in aanmerking komen voor het vluchtelingenstatuut of niet) louter door hun aanwezigheid op het grondgebied een crimineel feit. Detentie in verschrikkelijke omstandigheden is een automatisch gevolg. Voor internationale organisaties is het zo goed als onmogelijk om toezicht te krijgen tot de centra gezien die gecontroleerd worden door een kluwen van schimmige milities.

Stop steun aan Libische kustwacht

Tijdens de discussie werd ook de - soms - nefaste rol van de EU en haar lidstaten niet uit de weg gegaan. De rol van de Libische kustwacht kwam daarbij uitgebreid ter sprake.

In essentie komt het erop neer dat Europa zogenaamde 'pushbacks' naar een onveilig land - verboden volgens internationaal recht - uitbesteedt aan Libië

De EU ondersteunt de kustwacht die migranten op zee onderschept en terugbrengt naar de detentiecentra waar de schendingen plaats vinden. In essentie komt het erop neer dat Europa zogenaamde 'pushbacks' naar een onveilig land -verboden volgens internationaal recht - uitbesteedt aan Libië.

Volgens Inma Vazquez van Artsen zonder Grenzen (één van de enige organisaties met toegang tot de detentiecentra) giet het Europese beleid dat gericht is op het reduceren van migratie, olie op het vuur.

Giulia Lagana van Open Society Foundations maakte duidelijk dat de EU geen enkele garantie heeft dat de kustwacht mensenrechten respecteert. Een onafhankelijk monitoringsysteem is onbestaande.

11.11.11 vraagt samen met Europese ngo's dat deze steun onmiddellijk wordt opgeschort, zolang de mensenrechtensituatie op het terrein niet verbetert.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels