11.11.11 verwelkomt oproep tot airdrops en luchtbruggen boven belegerde Syrische gebieden

11.11.11 verwelkomt de oproep van de International Syria Support Group (ISSG) om vanaf 1 juni over te gaan tot airdrops en luchtbruggen boven belegerde Syrische gebieden, indien humanitaire hulpkonvooien nog steeds doorgang wordt geweigerd. Samen met 56 andere Syrische en internationale organisaties dringen we aan op de volledige implementatie van deze oproep.

Update - juni 2016

Op 1 juni bereikte een hulpkonvooi het belegerde Daraya. Het konvooi bevatte geen voedsel, maar enkel medische materialen als muggennetten en luizenshampoo(!).

Tijdens een briefing aan de VN-Veiligheidsraad op 3 juni stelde het hoofd voor Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties, Stephen O'Brien, dat de VN toestemming aan de Syrische regering zou vragen om airdrops uit te voeren boven belegerde gebieden. Dit terwijl de ISSG-oproep tot airdrops en luchtbruggen er juist kwam om het gebrek aan medewerking van het Syrische regime te omzeilen. Op 6 juni raakte daarenboven bekend dat de VN geen enkel verzoek tot airdrops indienden, en in plaats daarvan het regime toegang verzochten voor landkonvooien om zo 17 belegerde gebieden te bereiken tegen 10 juni 2016.

Airdrops en luchtbruggen zijn essentieel om het lijden van de Syrische burgerbevolking op korte termijn te verhinderen, maar zijn geen duurzame oplossing voor de belegering van Syrische gebieden. 11.11.11 dringt dan ook aan op meer diplomatieke inspanningen om volledige humanitaire toegang boven Syrië te verzekeren en alle belegeringen van Syrische gebieden te beëindigen.

De belegering van hele gebieden komt neer op oorlogsmisdaden en collectieve bestraffing van burgers. Onbeperkte humanitaire toegang in Syrië is niet enkel een morele en juridische plicht, maar is ook essentieel voor het vertrouwen in eender welk vredesproces. Zolang de situatie op het terrein niet verbetert, hebben de politieke gesprekken in Genève geen enkele kans tot slagen. Recent onderzoek toont hoe meer dan één miljoen Syriërs onder belegering leven in Damascus, Homs, Idlib en Deir ez Zour. De overgrote meerderheid hiervan wordt belegerd door de Syrische regering. Dit is veel meer dan de officiële tellingen van de Verenigde Naties.

De oproep van de ISSG heeft daardoor enkel betrekking op een beperkt aantal gebieden. België en de EU moeten er daarom op aandringen om alle belegerde gebieden als dusdanig te erkennen, en ook in deze gebieden over te gaan tot airdrops en luchtbruggen.

De volledige oproep van 57 Syrische en internationale organisaties vindt u hieronder.

Voor meer achtergrond over belegerde gebieden in Syrië, zie 'Doorbreek de belegeringen van Syrische gebieden'.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels