Wereldvoedseldag: 3 filmpjes over de strijd tegen honger

In 2013 lanceerde 11.11.11 een twee jaar durende campagne over honger en recht op voedsel. Eén op 8 lijdt honger. Honger is geen gevolg van schaarste, maar van armoede, ongelijkheid, economisch winstbejag, speculatie, landroof, verkeerde keuzes.

Naar aanleiding van Wereldvoedseldag, 3 filmpjes over de strijd tegen honger.

Olivier De Schutter is hoogleraar aan de UCL.  Van 2008 tot 2014 was hij speciaal rapporteur van de Verenigde Naties over het recht op voedsel. Hier praat hij met 11.11.11 over de problemen van het internationale voedselsysteem, het recht op voedsel en de strijd tegen honger.

 

 

Evan Fraser, is een Canadese researcher en schrijver gespecialiseerd in voedselzekerheid. Op zijn site 'Feeding the nine million' staan heel wat instructive filmpjes waar de problemen rond het internationale voedselsysteem vanuit verschillende hoeken wordt belicht. In dit filmpje: hoe zit het voedselsysteem in elkaar, wat zijn de problemen en wat zijn mogelijke oplossingen.


 

 

Josette Sheeran, was van 2007 tot 2012, hoofd van het VN-Wereldvoedselprogramma van de VN. In 2009 hield ze een TEDtalk over de strijd tegen honger. Daarin heeft ze o.a. over het belang van kleine landbouw en schoolmaaltijden, het effect van honger op ontwikkeling en de noodzaak om de strijd tegen honger gobaal aan te pakken.

 

Wereldvoedseldag 2015

Familiale landbouw staat al jaren centraal in de internationale debatten over voedselzekerheid, landbouw en milieu. Toch stelt de Coalitie tegen de Honger vast dat het belang ervan niet  weerspiegeld wordt in het Belgisch beleid tegen honger.

Naar aanleiding van Wereldvoedseldag, stelde de Coalitie Tegen Honger gisteren een rapport voor in het Federale Parlement 'Objectief 2020: Familiale landbouw als hoeksteen van het Belgische beleid tegen honger'.
In het rapport benadrukt de coalitie de nood aan verduurzaming van de voedselproductie, aan verantwoorde landbouwinvesteringen en goede toegang tot lokale markten. Daarbij is de versterking en het betrekken  van de producentenorganisaties  cruciaal.

De Coalitie tegen de Honger werd in 2002 opgericht. De Coalitie tegen de Honger telt een twintigtal NGO’s, zowel Franstalige als Nederlandstalige, die samenwerken rond het Belgisch beleid tegen de honger en vooral rond landbouw en voedselzekerheid.

Leden zijn 11.11.11, CNCD-11.11.11, ADG, Broederlijk Delen, Caritas, Rode Kruis België, Collectif Stratégies Alimentaires, Entraide et Fraternité, FIAN – FoodFirst Information and Action Network, Le Monde selon les femmes, Louvain Coopération, OXFAM Solidarité/Solidariteit, Oxfam Magasin du Monde, Oxfam Wereld Winkels / Fair Trade, SOS Faim, TRIAS, Vredeseilanden.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels