375 miljoen slachtoffers van klimaatrampen tegen 2015. Wat doen de rijke landen?

Binnen zes jaar zal het aantal slachtoffers van klimaatrampen naar schatting met 54 percent stijgen tot 375 miljoen en daarmee het bestaande systeem voor humanitaire hulp overspoelen, zegt Oxfam International.

De voorziene stijging wordt veroorzaakt door een combinatie van diepgewortelde armoede en migratie naar dichtbevolkte sloppenwijken die al kwetsbaar zijn voor klimaatrampen. De dreiging wordt nog versterkt door de politieke onwil om deze risico’s aan te pakken en door een humanitair systeem dat hier niet tegen opgewassen is.

In haar rapport, “The Right To Survive”, stelt Oxfam dat de wereld de aanpak van natuurrampen grondig moet herbekijken, zowel de noodhulp zelf als de preventie en de voorbereiding op rampen.

Voor haar onderzoek gebruikte Oxfam onderzoeksgegevens van het Onderzoekscentrum voor natuurrampen CRED (*) van de universiteit van Louvain-la-Neuve. Op basis van de best beschikbare gegevens over 6.500 klimaatrampen sinds 1980 wordt voorspeld dat het aantal slachtoffers van klimaatrampen van 243 miljoen naar gemiddeld 375 miljoen per jaar zal stijgen tegen 2015. Slachtoffers van andere rampen zoals oorlogen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn niet opgenomen in deze cijfers.


Deel dit artikel