600 jongeren dagen politiek uit

“Scheld de rente op de schulden van ontwikkelingslanden kwijt en sta hen toe om via invoertaksen hun eigen landbouw van de wereldmarkt af te schermen!”. Wie op 7 juni werd verkozen weet alvast wat jongeren willen. 600 Vlaamse scholieren verdiepten zich een jaar lang in de voedselproblematiek en kwamen samen met politici en experts tot scherpe beleidsvoorstellen. Op 15 mei kwamen deze zestienplussers in Kamer, Senaat en Vlaams Parlement het woord opeisen.


Groen!-europarlementslid Bart Staes was onder de indruk: “Dit was democratie in werking. Er werd op een intelligente manier nagedacht over de wereldse problemen.” De jongeren zelf hopen vooral dat de volwassen beleidsmakers en politici naar hun stem zullen luisteren. Daarom zijn hun bevindingen en aanbevelingen nu gebundeld in één publicatie.

Behalve schuldenkwijtschelding willen de jongeren ook dat alle voedsel van eerlijke handel komt, en eisen ze een herwaardering van lokale producten in supermarkten en huishoudens. Ook het onderwijs moet volgens de jongeren meer aandacht schenken aan gezonde en verantwoorde voeding door éénmaal per week vegetarische maaltijden aan te bieden.

De organisator van KRAS, Jeugddienst Globelink, zorgt ervoor dat de aanbevelingen tot in de hoofden van beleidsmakers en politici geraken. De slotresolutie is terug te vinden op de website van KRAS, http://kras.globelink.be. Bovendien vindt u daar ‘De Vandaag’, een heuse dagkrant die op de dag zelf werd gepubliceerd, ‘De Krasmaaier’, het echte jaarverslag van KRAS, een videoverslag en een heleboel foto’s.

Slotzitting KRAS from javi tv on Vimeo

De Overkoepelende Slotzitting

Na de energieke debatten van vorig jaar schoven ook dit jaar zo’n 600 vurige jongeren aan tafel in het project KRAS van Jeugddienst Globelink. Onder de titel "Foodfight, de wereld kookt" trokken de deelnemers voor de ‘overkoepelende slotzitting’ naar de Wetstraat. Het Vlaams parlement, de Senaat en de Kamer zetten met plezier hun deuren open voor wat opnieuw hét orgelpunt van een jaar KRASwerking in heel Vlaanderen was.

Ook Oxfam Wereldwinkels-experte Els Keytsman was aangenaam verrast. “Aangenaam verrast is zelfs nog te zacht uitgedrukt”, vertelt ze. “Ik ben van mijn sokken geblazen door de manier waarop de jongeren hun mening argumenteerden. […] Ik heb hier zelf nog rondgelopen als scholierenparlementariër en het is heel aangenaam om te zien hoe die traditie wordt voortgezet.”

De dag begon met een plenaire opening, waarop de KRASgroepen zichzelf kort voorstelden. Daarna werden er kleinere groepjes samengesteld die in commissies de verschillende kanten van de problematiek onder de loep namen. Op die manier kreeg iedereen de kans om zijn zegje te doen. Politici en experts begeleidden de discussies en gaven duiding waar nodig.

De middagpauze in het Warandepark, die in het teken stond ‘Waardig Werk’, het KRASthema van volgend jaar, was doorspekt met allerlei activiteiten. Diverse organisatiestandjes en live ritmische muziek brachten de pret er goed in.
Nadat in de namiddag feedback op de voorstellen werd gegeven, volgde de stemming tijdens de afsluitende plenaire sessie.Deze krasse voorstellen van jongeren zijn weldoordacht en bieden een kijk op wat er in de toekomst misschien op de politieke agenda zal staan. De moeite waard dus om daar rekening mee te houden!

Reacties van deelnemende jongeren

“Ik had verwacht dat we in hele grote groepen zouden debatteren, maar ik ben eigenlijk blij dat we werden opgedeeld in kleinere groepen van een veertigtal per groep. Op die manier kan iedereen op een rustige manier zijn mening kwijt zonder dat iedereen door elkaar roept. Ik discussieer graag en vind het een interessant thema. Kras is trouwens een heel leuk initiatief. Dankzij dit project komen we in contact met andere scholen en uiteenlopende meningen.”
Sophie M'Sallem (17) - Paridaens instituut Leuven

“Ik hou enorm van discussies en debatten. Het is dan ook fantastisch om in het Vlaams Parlement ons standpunt te mogen verdedigen en onze eigen ideeën naar voor te brengen. De voedselproblematiek is geen makkelijk onderwerp om over te debatteren. Jongeren zouden meer hun ongezouten mening kwijt moeten kunnen over onderwerpen die niet worden voorgekauwd. Ik had de discussies echter nog heviger verwacht. De verschillende reacties zouden nog meer uitgesproken mogen zijn.”
Matthias Derechter (17) - Gebroederschool Sint-Niklaas

“Dat jongeren de kans krijgen om op een diepgaande manier te praten over een serieuze problematiek is heel belangrijk. Ik hoop dat we ons achter een sterk standpunt kunnen scharen en degelijke oplossingen kunnen voorstellen opdat er naar ons geluisterd zal worden. Thuis word ik zelf ook af en toe geconfronteerd met de voedselproblematiek omdat mijn mama daar zelf projecten rond organiseert. Tijdens de Krasdag heb ik goed kunnen discussiëren, maar soms hadden we toch nog dieper mogen ingaan op sommige onderwerpen, vind ik.”
Isabelle Provost (17) - Sint Gabriëlscollege Boechout

Downloads:
-dit verslag in pdf-formaat (.pdf, 0.35 Mb)
-de volledige aanbevelingen van de jongeren (.pdf, 0.67 Mb)
-de dagkrant van 15 mei ‘De Vandaag’ (.pdf, 0.43 Mb)
-het jaarverslag ‘De Krasmaaier’ (.pdf, 3.25 Mb)


Verslag opgesteld in samenwerking met JAVItv, Ver-kijker (de persploeg van Jeugdwerknet) en fotografe Dagmar Blommaert (myspace.com/dagmar_blommaert).

Deel dit artikel