Aardbevingen zijn dodelijkste natuurramp

Volgens cijfers van het Belgische onderzoekscentrum CRED waren aardbevingen de voorbije tien jaar dodelijker dan andere natuurrampen. Toch verschilt de impact van een aardbeving, hoe zwaar ook, van land tot land.

Bij natuurrampen tussen 2000 en 2009 stierf 60% van de mensen door een aardbeving, 22% door stormen en 11% door extreme temperaturen. Volgens Femke Vos, onderzoekster bij het Centre for Research on Epidemiology of Disasters (CRED) komt dit vooral omdat aardbevingen erg plots gebeuren en een onmiddellijke impact hebben. Bij andere natuurrampen, zoals droogte, vallen minder doden omdat mensen tijd hebben om zich voor te bereiden en aan te passen. Bovendien komen aardbevingen vaak voor in ontwikkelingslanden. Daar leven de armste mensen dicht op elkaar, er zijn nauwelijks of geen bouwcodes en de infrastructuur is gebrekkig.

Daarom besteedt Oxfam veel aandacht aan Disaster Risk Reduction (DRR). Oxfam wil de risico's bij rampen verminderen:

  • door de bevolking minder kwetsbaar te maken,
  • beter voor te bereiden op dreigende rampen,
  • maatregelen te treffen om de gevolgen van die rampen te beperken,
  • aan preventie te doen. Via DRR wil Oxfam de oorzaken die aan de basis liggen van de vele doden aanpakken: de armoede, de slechte infrastructuur, de sociale basisvoorzieningen,...BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel