Arbeidsters betalen de prijs voor de crisis

De wereldwijde economische crisis heeft een verwoestend effect op het leven van kwetsbare arbeidsters en hun gezinnen, zegt Oxfam in een nieuw rapport in de aanloop naar de G20-top in Londen.

Voorafgaand onderzoek in Azië en een aantal landen van Latijns-Amerika heeft aangetoond dat vrouwen die in de exportindustrie tewerkgesteld zijn, zoals de kledingsector en de elektronica, als eerste afgedankt worden zonder loon of een vergoeding. In Azië zouden sekstraficanten ontslagen vrouwen benaderd hebben met de vraag voor hen te gaan werken in het Westen.

Het gedrag van bedrijven die onder druk staan om de kosten te verminderen en het gebrek aan steun vanwege de overheid vormen een directe bedreiging voor de gezondheid en het welzijn van de vrouwen. Hun gezinnen lopen eveneens rechtstreeks gevaar.


Deel dit artikel