Belém: Oxfam verwerpt schijnoplossingen

Op het moment dat de wereld op zoek is naar oplossingen voor de economische crisis, komt het Wereld Sociaal Forum met een duidelijke waarschuwing: "het gewicht van de crisis mag niet op de schouders van de armen terecht komen".

De sociale bewegingen en organisaties op dit negende Sociaal Forum in Belém behandelden een heleboel thema’s, zoals de dringende nood om tot een nieuw, op rechten gebaseerd ontwikkelingsparadigma te komen, de noodzaak om een antwoord te vinden op de financiële-, de klimaat- en de voedselcrisis, het promoten van de rol van vrouwen om tot een meer rechtvaardige samenleving te komen en het recht van inheemsen om vrij over hun natuurlijke rijkdommen te beschikken.

De deelname van vijf presidenten aan het forum is het begin van een belangrijke dialoog tussen staten en sociale bewegingen. Een dialoog waarvan de deelnemers hopen dat die een opening kan vormen voor de ondersteuning van hun eis om tot een nieuw ontwikkelingsmodel te komen dat sociaal rechtvaardig en duurzaam is.

Schijnoplossingen veroordelen
De belangrijkste bijdrage van dit negende Sociaal Forum ligt zonder twijfel in de rijkdom en de diversiteit van de acties die voorgesteld werden in de debatten, aangevoerd door de 6000 organisaties en sociale bewegingen.

Centraal in hun analyses: de veroordeling van de valse oplossingen die verdedigd worden door diegenen die aan de oorsprong liggen van de problemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden.

Vertegenwoordigers van boerenorganisaties, vrouwen en inheemsen benadrukken dat het juist het heersende ontwikkelingsmodel is, gebaseerd op marktmechanismen, deregulatie en het aanmoedigen van een ongebreidelde consumptie, dat aan de basis ligt van de huidige problemen.

Allemaal vragen ze oplossingen die niet gebaseerd zijn op de markt en de belangen van de elites, maar die tegemoet komen aan de problemen van de mensen en burgers die altijd hun omgeving hebben beschermd. Deze oplossingen moeten hun oorsprong vinden in een sociale en klimatologische rechtvaardiging, een herverdeling van de rijkdom en de erkenning van de historische ecologische schuld van de industrielanden.Deel dit artikel