België - Colombia: overwinning voor Waardig Werk

De Coalitie Waardig Werk heeft een omstreden investeringsakkoord met Colombia tegengehouden. Het land aanvaardde de sociale clausule die de Belgisch-Luxemburgse Unie (BLEU) voorstelde niet. Daarop besloot de Vlaamse regering dit akkoord niet te ratificeren.

Mensenrechtenschendingen, ook door politie en leger, zijn nog altijd aan de orde van de dag in Colombia. Arbeidsrechten worden er niet gerespecteerd. Zestig procent van alle moorden op vakbondsleden wereldwijd vindt plaats in Colombia.

Toch sneuvelden belangrijke principes bij het opstellen van het investeringsakkoord met Colombia. Zo werden ‘redelijke arbeidsomstandigheden op het gebied van minimumloon, aantal arbeidsuren en veiligheid en gezondheid' uit de definitie van de arbeidswetgeving in dit akkoord geschrapt.

Vandaar dat vakbonden en ngo's vroegen om dit akkoord niet te ratificeren. Zij vinden dat waardig werk moet primeren in de relaties met het land. Al 100.000 mensen tekenden de eisen van de coalitie Waardig Werk, waaronder de vraag om aandacht te hebben voor arbeidsrechten bij het aangaan van handelsen investeringsakkoorden.

Lees verder ...


BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel