Boeren steken stokje voor bouw steenkoolcentrale in West-Java

De inwoners van Indramayu zijn al zwaar getraumatiseerd na de ervaringen met de eerste centrale: de rijstoogst en visvangst zijn na de komst ervan zienderogen achteruitgegaan, waardoor het inkomen van de boeren flink is gedaald.

Op 6 december vernietigde een rechter in West-Java de vergunning voor de bouw van een 2000 MW steenkoolcentrale. Het besluit toont nog maar eens hoe onbezonnen de Indonesische overheid omgaat met het verlenen van milieuvergunningen aan bedenkelijke investeringsprojecten. Voor de zoveelste keer op rij haalden protesterende inwoners hun gelijk bij de rechter, die de vergunning vernietigde op basis van de argumenten van 11.11.11-partner Walhi. Dit betekent niet dat de plannen nu volledig van de baan zijn, maar het is een duidelijk teken aan de overheid en aan investeerders dat boeren niet met zich laten sollen.

Het district Indramayu telt ruim 1,7 miljoen inwoners. Het nationale elektriciteitsbedrijf PLN had voorgerekend dat het elektriciteitsverbruik sterk zou stijgen, en plande een tweede centrale in het dorp Mekarsari aan de noordkust van West-Java.

Dit is niet naar de zin van de lokale rijstboeren die hierdoor nog eens 200 van de amper 300 ha beschikbare landbouwgrond verloren zien gaan. Bovendien komt de centrale op slechts 200 meter afstand van hun dorp en zijn de inwoners al zwaar getraumatiseerd na de ervaringen met de eerste centrale in Indramayu. De rijstoogst en visvangst zijn na de komst ervan zienderogen achteruitgegaan, waardoor het inkomen van de boeren flink is gedaald.

Dalend inkomen

Bijna elke avond komen de boeren na hun dagtaak samen, ze delen hun bezorgdheid en spreken elkaar moed in. Naast rijst produceren, of beter, produceerden ze, ook kokosnoten.

"In dit dorp waren er duizenden kokosbomen, maar vele stierven af of zijn niet langer vruchtbaar", zegt boer Surnadi, 49, en al zijn ganse leven actief als landbouwer. De bewoners beamen dat dit fenomeen slechts de laatste 3 jaar opdook, sinds de eerste centrale operationeel is. Ze ontkennen dat er parasieten of ziektes mee gemoeid zijn. "Als palmbomen afsterven vanwege kevers is er houtpoeder te vinden, of zien we de kever 's nachts tevoorschijn komen. Maar geen van beide fenomenen doen zich voor" zegt Rodi.

Ook Mistra wil zijn verhaal kwijt. Elk jaar, van december tot mei, vangt hij kleine garnalen langs de kust, vlakbij de locatie van Indramayu 1. "Voordien ving ik dagelijks minstens 1 tot zelfs 2 zakken garnalen. Momenteel kan ik amper een zak vullen", klaagt hij.

Kokosbomen sterven af of zijn niet langer vruchtbaar

Gezondheidsproblemen

De inwoners van Mekarsari geven aan dat de naburige dorpen ten oosten van de centrale, een nog grotere impact ondervinden, omdat de rookpluimen daar neerdalen.

"In Tegal zijn er tientallen gevallen van longaandoeningen bij peuters, zoals bij mijn zoontje van drie", zegt Hetty. "Helaas houden de gezondheidsdiensten geen statistieken bij over longziekte bij kinderen. Het is daarom moeilijk te bewijzen dat de steenkoolcentrale de oorzaak is. Maar, kan het toeval zijn dat deze ziekte hier voordien nooit is voorgekomen?", vraagt Lasmina, een jonge moeder, zich af.

De overheid beweert dat de centrale super efficiënt en schoon functioneert maar feit is dat ze broeikasgassen en voor de gezondheid schadelijke stoffen blijft uitstoten. Talrijke rapporten tonen aan dat diverse overheden fossiele brandstoffen blijven subsidiëren, terwijl er bespaard wordt op steun aan hernieuwbare energie.

Rechtszaak...

De slachtoffers worden bijgestaan door 11.11.11-partner Walhi. Die documenteerde hun grieven en vergeleek de lokale wetgeving en ruimtelijke planning met de milieu-impactstudie op basis waarvan de vergunning werd verleend.Met die analyse trokken de boeren in december 2016 naar de rechtbank.

Nadat ze klacht neerlegden kwam het bedrijf plots met allerlei beloftes, zoals gratis kunstmest, geiten, eenden, visnetten. Voorwaarde was wel dat de boeren hun klacht zouden intrekken. De meesten weigerden: "zullen we die eenden en geiten in onze eetkamer laten rondwandelen", grapte Rodi.

... gewonnen

Naast de sociale, economische, milieu- en gezondheidsaspecten was er één belangrijk juridisch gegeven waar de rechtbank niet naast kon kijken. De milieuvergunning werd verleend door het districtshoofd, terwijl voor dergelijke grote projecten, de gouverneur bevoegd is. Bovendien gaf de rechter ook aan dat de milieu-impactstudie niet wettelijk is verlopen. Hij omschreef het rapport als 'ondermaats'.

Conclusie: de rechtbank in Bandung vernietigde de vergunning. Het bedrijf kan in beroep gaan, maar de boeren waren door het dolle heen. "Dit is de gelukkigste dag van mijn leven", zei Davina.

Met dank aan journalist Asih K Wardani voor het delen van de interviews

11.11.11 DOOR:

Meer

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels