BOS+

Vanuit deze visie en sterk geïnspireerd door het concept van duurzame ontwikkeling wil Groenhart bijdragen tot de genomen engagementen onder de noemer van de 3 Rio-conventies:

  • Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD)
  • Conventie inzake Bestrijding van de Verwoestijning (UNCCD)
  • Conventie inzake klimaatverandering (UNFCCC)

Binnen dit ruime werkingskader, zal Groenhart zich sterker richten op de rol van bos, gezien haar expertise en het belang van bos binnen duurzame ontwikkeling. Bos neemt immers binnen de 3 conventies een belangrijke rol in. Bossen zijn de grootste schatkamers van biodiversiteit; ze spelen een belangrijke rol in het fixeren van bodems en dus het tegengaan van verwoestijning; en ook bij de klimaatverandering, zowel wat betreft het tegengaan van als het matigen van het effect van klimaatverandering staan bossen centraal, zeker in het Zuiden.

Groenhart beoogt in het Zuiden activiteiten te ondersteunen met als doel lokale ontwikkeling én:

  • Natuur- en biodiversiteitbehoud;
  • Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen;
  • Herstel van gedegradeerde gebieden en versterking van de draagkracht van ecosystemen.

In het Noorden wil Groenhart het maatschappelijk draagvlak voor het globaal belang van de bovenstaande thema’s vergroten.

BOS+

Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Gontrode
Telefoon: 09 264 90 50
Contacteer BOS+


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van 11.11.11
Lid van ngo-federatie