Bread for the buren

 

Wat doe je als je buur een brood wil kopen, maar geen vervoer heeft om naar de bakker te gaan? Leen je even je fiets of help je de 'arme stakker' met een heuse broodinzamelactie? Met een absurd filmpje wakkert 11.11.11-lidorganisatie FOS het debat aan. 

Haar nieuwe campagnefilmpje schetst een absurde situatie: een buurvrouw belt aan en vertelt dat ze een fiets nodig heeft om naar de bakker te gaan, waarop de buren meteen brood beginnen in te zamelen. Na een heuse campagne en heel wat energie, is de buurvrouw zelf al om brood gegaan. De hele actie was dus voor niets nodig. Hadden de buren maar even gevraagd wat het probleem was...

De achterliggende boodschap?

Hulp is efficiënter als je luistert naar wat mensen vragen. Laten we het cliché van 'arme hulpeloze buur' overboord gooien en samenwerken vanuit principes als gelijkwaardigheid en solidariteit. Geen medelijden, maar medewerking.

Geen medelijden, maar medewerking

FOS gaat voor een structurele aanpak en samenwerking met organisaties wereldwijd. Alleen de plaatselijke bewoners kunnen hun recht op waardig werk en sociale bescherming opeisen. De organisaties waarmee FOS samenwerkt, bepalen zelf hoe ze  hun doelstellingen zullen verwezenlijken. 

Ander beeld

FOS hoopt dat het filmpje het debat aanzwengelt. Niet alleen over de nood aan structurele ontwikkelingssamenwerking, maar ook over het klassieke beeld dat leeft over andere landen en culturen. Mensen uit Zimbabwe, Peru of eender waar zijn even weerbaar en dynamisch als wie ook. Het beeld van arme, weerloze kindjes of volwassenen is niet alleen denigrerend, maar ook onjuist. Hopelijk hoort die beeldvorming voorgoed tot het verleden.

 

FOS DOOR: