Brief aan de leiders van de 8 rijkste landen

 

Van 8 tot 10 juli ontmoeten de G8-leiders elkaar in Italië. Op de agenda staat de uitdaging om een moedig en efficiënt antwoord te bieden op de crisissen. Een aantal internationale personaliteiten richt zich in een gemeenschappelijke brief tot de verzamelde staatshoofden.

Geachte groep van 8 staatshoofden,

Dit jaar hebt u in Italië een unieke kans om ervoor te zorgen dat alle mensen in rijke en arme landen de nodige steun krijgen voor een waardig en behoorlijk leven.

Tijdens vorige bijeenkomsten van de G8 heeft u al belangrijke stappen gezet. In 2001 erkende u dat geïndustrialiseerde landen een zekere verantwoordelijkheid dragen om de ongelijkheid in de wereld aan te pakken via meer schuldkwijtschelding en meer hulp. En u was bereid een globaal fonds op te richten voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria. In 2005 beloofde u de hulp op te trekken tot 50 miljard dollar per jaar.

Wij vragen u verder te bouwen op deze beloften tijdens de G8-top in L’Aquila. Schroef ze zeker niet terug. Op een dag hopen we in de geschiedenisboeken te lezen dat “de G8-ontmoeting in Italië van 2009 een keerpunt betekende in de bestrijding van de armoede. De wereldleiders wisten de economische crisis kordaat aan te pakken. Ze maakten hun beloften waar om meer ontwikkelingssteun te bieden aan arme landen en om de klimaatverandering te bestrijden en ze drongen bij andere leiders aan om hun goede voorbeeld te volgen.”

Vandaag moeten arme bevolkingen zware lasten torsen waarvoor ze eigenlijk niet verantwoordelijk zijn. Hun inkomsten van familie uit het buitenland drogen op, de investeringen en de handelsstromen vertragen als gevolg van de economische crisis. De klimaatverandering treft hun oogsten, bestaansmiddelen, gezondheid en veiligheid. De chronische armoede wordt nog verscherpt door de hoge prijzen van voedsel en basisproducten, elke dag vallen er mensenlevens te betreuren.

U kunt zorgen dat miljoenen mensen toegang krijgen tot gezondheidszorg en onderwijs, door uw belofte gestand te zijn en 50 miljard dollar voor buitenlandse hulp ter beschikking te stellen. U kunt het leven van miljoenen mensen verbeteren: door een veilig en eerlijk klimaatakkoord te onderhandelen waarmee de opwarming beneden de 2°C gehouden wordt, door de uitstoot van uw land te verminderen en door minstens 150 miljard dollar ter beschikking te stellen waarmee ontwikkelingslanden de nodige aanpassingen kunnen doen en de eigen uitstoot in de toekomst laag kunnen houden.

Het gevraagde bedrag is niet zo enorm groot in vergelijking met de sommen die al besteed werden om de banken te redden. Maar de investering zal lonen want ze zal het leven van alle mensen beter maken. U kunt de armoede in de wereld binnenkort een serieuze klap geven!

Ondertekend door…

Deel dit artikel