Caritas International-Deckers prijs 2013 'noodhulp en ontwikkeling'. Oproep tot kandidaturen.

Persbericht 11 oktober 2012


Met de prijs Caritas International-Deckers 2013 wil de gelijknamige Stichting een persoon/organisatie belonen die een voortrekkersrol speelt of heeft gespeeld op het vlak van noodhulp en ontwikkeling. Kandidaturen worden ingewacht tegen eind november.

Eind 2006 ontving Caritas International een legaat van De heer Philippe Deckers, de overleden broer van Pater Charles Deckers, die enkele jaren voordien als Witte Pater vermoord werd in Tizi-Ouzou (Algerije). Met een deel van het legaat werd een Stichting in het leven geroepen.

Om de drie jaar lanceert de Stichting een oproep tot kandidaturen. De kandidaten moeten op een innovatieve manier een concreet antwoord bieden op maatschappelijke problemen. De betrokkenheid van de begunstigden bij het opstellen, het oriënteren en het verloop van de actie is hierbij een belangrijk criterium. Het ligt niet in de bedoeling om een project te financieren, maar wel een kandida(a)t(e) of een organisatie te honoreren die actief was of is op een specifiek vlak dat verband houdt met de werkvelden van Caritas International.

In 2007 werd Bernadette Glisse bekroond voor haar werk in Cambodja. Drie jaar later koos de Stichting voor het thema migratie. De Prijs werd toen door kardinaal Maradiaga uitgereikt aan Magda Toutounji, vertegenwoordigster van het Centrum Saint-Vartan in Aleppo, Syrië.

Het thema dat voor de Prijs 2013 gekozen werd, is de link 'noodhulp en ontwikkeling'.
Dit uitgebreide werkveld omvat verschillende actieterreinen waarvan één of meerdere het voorwerp van een kandidatuur kan/ kunnen uitmaken:

  • Algemene acties op het vlak van informatie, preventie, milieu, vorming, beheer en organisatie in geval van een crisis of noodsituatie.
  • Acties gericht op duurzame ontwikkeling naar aanleiding van een crisisinterventie: rehabilitatie en heropbouw (post-urgentie), re-integratie en terugkeer van vluchtelingen, disaster risk reduction waardoor lokale bevolkingsgroepen niet langer afhankelijk zijn van hulp van derden in crisissituaties.
  • Initiatieven op het vlak van onderwijs, gezondheid, voeding of ondersteuning van dergelijke initiatieven.


Geografisch komen volgende landen in aanmerking: Congo (Kinshasa), Rwanda, Burundi en Zuid-Soedan in Centraal Afrika; Niger, Mali, Mauritanië, Tsjaad en Burkina Faso in de Sahel.

De laureaat zal in 2013 een prijs ter waarde van 65.000 € voor zijn/haar werk ontvangen. De kandidaturen kunnen tot 30 november 2012 worden ingediend.


Als u zich kandidaat wil stellen of iemand als kandidaat wil voordragen, kan u op de website van Caritas International http://www.caritasinternational.be
de nodige formulieren downloaden.

Voor meer informatie : Johanna Vanraes - 0473 76 24 62 - johanna.vanraes@caritasint.be

Deel dit artikel