Complicaties vermijden met snelle revalidatie

Net zoals dit het geval was in China met de aardbeving, blijkt het hier ook essentieel dat slachtoffers met zware trauma’s zo vroeg mogelijk worden opgevangen om complicaties te vermijden en een spoedig herstel te bevorderen. Er werden daarvoor binnen het project speciale informatiefolders ontwikkeld die in een notedop basisinformatie geven aan patiënten, familie en zorgverstrekkers over hoe ze zich het best voorbereiden op een spoedig herstel na een zwaar trauma. Van het algemeen hospitaal in Danang krijgen we te horen dat ze ongeveer 20 personen hadden opgenomen die verwondingen opliepen. Dokter Chin stelt dat zij allemaal de infopakketten krijgen.

Als we terug in het centrum aankomen stelt de directie ons voor om het een selectiesysteem op te zetten dat het het centrum zal toepassen om steun uit te delen aan degenen die het zwaarst getroffen zijn. In the volgende dagen verwacht dokter Anh dat er 8 voormalige patiënten zullen terugkomen die het moeilijk hebben na de storm. We stellen een pakket samen  dat de mensen zullen nodig hebben om de moeilijke periode door te komen:

  • een medische check up om na te gaan of hun algemene gezondheid goed is,
  • transport kosten van en naar het centrum,
  • maaltijden tijdens het verblijf
  • en een pakket van medisch en revalidatiemateriaal dat de mensen thuis kunnen gebruiken of dat vervangen moest worden.

We stellen ook een vragenlijst op die nagaat wat de toekomstige noden van de mensen zijn. Deze informatie kan dan nader gebruikt worden om preventieve maatregelen op te stellen indien er weer natuurgeweld losbreekt. Alhoewel er al veel algemene kennis is rond preventie na natuurrampen, blijven de impact en de lange termijn noden voor de zwaksten onderbelicht. Na de grote lijnen van het samenwerkingscontract met het centrum te hebben besproken beginnen we aan de interviews met de volgende patiënten die nu binnenkomen.BRON:
Handicap International Blog
Handicap Int. DOOR:

Deel dit artikel