Congolese crisis vereist dringend actie

PERSBERICHT:
10 november 2008

11.11.11 en zijn leden voerden vandaag actie in Brussel voor de Europese Raad voor Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen. Voor de Vlaamse Noord-Zuidbeweging is een politiek onderhandelde oplossing de enige waarborg voor langdurige vrede in Oost-Congo. De huidige crisis dreigt echter te escaleren. Daarom moet nu dringend en daadkrachtig worden opgetreden en een nog verder uit de hand lopen van het conflict vermeden worden.


Aan de Belgische en Europese ministers vragen de ngo’s dat ze de gelegenheid aangrijpen om de toestand in Congo hoog op de agenda te plaatsen. Ook vragen de ngo’s om rekening te houden met de volgende aanbevelingen:

  • In de eerste plaats moet bescherming en veiligheid geboden worden aan de burgerbevolking.
  • Maar op lange termijn bestaat de enige waarborg voor langdurige vrede in Oost-Congo uit een politiek onderhandelde oplossing.
  • Op het terrein moet een dringende versterking met troepen en materiaal komen van de MONUC vredesmacht. Die moet in staat zijn om het offensief van de CNDP te stoppen, zodat Generaal Nkunda zich niet verder een plaats aan de onderhandelingstafel kan vechten.
  • Tegelijkertijd moeten de humanitaire inspanningen voor de tienduizenden vluchtenden en langdurig ontheemden dringend en substantieel opgevoerd worden.
  • Om een duurzame vrede in de regio van de Grote Meren te bewerkstelligen is het belangrijk dat ook de strijd tegen de illegale exploitatie van grondstoffen door diverse gewapende groepen in het gebied hoog op de agenda blijft staan, en dat de internationale controle op de export van ertsen wordt verscherpt. Deze problematiek speelt immers een cruciale rol in het in stand houden van het conflict in Oost-Congo.
  • De enorme schaal waarop schendingen van de mensenrechten blijven plaatsvinden, noodzaakt een kordate aanpak van de heersende straffeloosheid in het gebied. Oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten door alle strijdende partijen mogen niet langer ongestraft blijven in het oosten van Congo.

Meer informatie:Het VRT journaal besteedde vandaag een item aan het Europees overleg rond Oost-Congo waar we vandaag actie voerden.

Deel dit artikel